Art Eye View

หลากหลายงานศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 และในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ”

นิทรรศการดังต่อไปนี้คือตัวอย่างของนิทรรศการศิลปะ ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

>>>เพราะเรามีในหลวงองค์เดียวกัน

แสดงานของ 9 ศิลปิน ได้แก่ วัฒนา พูลเจริญ,สุวิทย์ ใจป้อม,ดินหิน รักษ์พงศ์อโศก,ลาภ อำไพรัตน์,บรรจบ ปูธิปิน,ชิงชม อุดมเจริญกิจ,พรชัย สินน์ภัทร,เทอดศักดิ์ ไชยกาล และสุรัชต์ สดแสดงสุข

นิทรรศการ เพราะเรามีในหลวงองค์เดียวกัน (Our Beloved King) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 – 15 มกราคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โทร.0-2131-1111

>>>Heart for The King

แสดงผลงานประติมากรรมกระดาษ ของ ศิลปินชาวเกาหลีใต้ “โฮ ยูน ชิน”

นิทรรศการ Heart for The King ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ อาร์ทเทอรี่ โพสต์ โมเดิร์น แกลเลอรี่ ถ.สีลม ซอย 19

>>>พ่อ ศิลป์แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 แด่องค์พ่อ รัชกาลที่ 9

แสดงผลงานของ 39 ศิลปิน ที่ต้องการแสดงถ่ายทอดถึง ก้าวหนึ่งเพื่อพ่อ ก้าวสองสามัคคี และก้าวสามงามศิลป์

นิทรรศการ “พ่อ” ศิลป์แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 แด่องค์พ่อ รัชกาลที่ 9 วันที่ 1 – 10 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ชั้น 2 เอสพลานาด งามวงศ์วาน

>>>ฝนหลวง เพื่อพสกนิกรไทย

ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ฝนหลวง”, นิทรรศการ “กษัตริย์ ศิลป์ แผ่นดินสยาม”, มหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ “รักพ่อ” และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

นิทรรศการ “ฝนหลวง เพื่อพสกนิกรไทย” ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

>>>HOF Festival

ร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้บรรยากาศแห่งศิลปะ ทั้งการปั้นสด และการวาดสดจากศิลปินชื่อดัง

วันที่ 5-6 ธันวาคม พ.ศ.2557 ส่วนหนึ่งของ HOF Festival หรือ “HOFest” (ตั้งแต่วันนี้ – 18 มกราคม พ.ศ. 2558 ) ณ W District (ดับเบิลยู ดิสทริค) ถ.สุขุมวิท 69-71(ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพระโขนง)

>>>สร้างศิลป์ถิ่นใต้ เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ครั้งที่ 4

แสดงผลงานศิลปะ ของชมรมศิลปินชายแดนใต้ ซึ่งประกอบไปด้วย ครู อาจารย์ ศิลปินอิสระ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป

นิทรรศการ “สร้างศิลป์ถิ่นใต้ เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม จ.ยะลา

>>>จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง 87 พรรษา

รวบรวมผลงานอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลงานของศิลปินไทยกว่า 30 ท่าน อาทิ ประสงค์ ลือเมือง , ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี ,วัชระ กล้าค้าขาย ,ชัชวาล รอดคลองตัน ,สุวัฒน์ วรรณมณี ,ธวัชชัย สมคง ,อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ,แดง บัวแสน ,ดินหิน รักพงษ์อโศก ,เนติกร ชินโย ,อุตสาห์ ไวยศรีแสง ,สําราญ มณีรัตน์ , มณฑล พิณลํายอง ,วราวุฒิ โตอุรวงศ์ ,เกรียงไกร กุลพันธ์ ,วิษณุพงศ์ หนูนันท์ , ดุษฎี รักษ์มณี ,สมยศ คำแสง ,สุวิทย์ ใจป้อม , ธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ , ยุทธนา พงศ์ผาสุก , ชิงชัย อุดมเจริญกิจ , ธง อุดมผล , อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ , วุฒิกร คงคา ,จุมพล อุทโยภาศ ,ชัยณรงค์ กองกลิ่น , มานิตย์ ศรีสุวรรณ ,ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์ ,เจนวิทย์ ชัยศรี ,นาวิน เบียดกลาง ,อัษฎายุทธ อยู่เย็น และ ด.ญ. เพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช ฯลฯ

นิทรรศการ “จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง 87 พรรษา” วันที่ 9 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ห้อง อีเว้นท์ฮอลล์ 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า โอ.พี. เพลส ถ.เจริญกรุง 36 โทร. 0-2266-0186 – 95 หรือ 0-2235-8860

>>>พาพ่อไปหอศิลป์

ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “อัครศิลปิน” นิทรรศการภาพถ่าย “พ่อลูกผูกพัน ปี 3” นิทรรศการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ การสาธิตศิลปวัฒนธรรม เทคนิคถ่ายภาพสี – ขาวดำ วาดภาพสีอะคริลิค ภาพพิมพ์ ปูนปั้น ผ้ามัดย้อม การตัดพวงมะโหรตและสาธิตการแต่งกวีวัยใส ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขับร้องเพลงลูกทุ่งจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียง การแสดงจากคณะละครมรดกใหม่และจ๊ะทิงจา พร้อมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในเวลา 19.00 น.

นิทรรศการ “พาพ่อไปหอศิลป์ เทิดพระเกียรติอัครศิลปิน ร่วมใจศิลป์ถวายพระพร 2557” วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร.0-2986-5020

>>>ธ สถิตในใจราษฏร์

นิทรรศการนี้จะบอกเล่าพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ ทรงพระเยาว์ จนถึง ปัจจุบัน เน้นเรื่องข้อคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตที่เป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตของทุกๆคนในชีวิตประจำวันได้ โดยนำข้อมูลมาจากสิ่งที่เขียนและแชร์โดยยกเรื่องที่รับรู้ชัดเจนโดยทั่วกันมาเป็นแนวทางการเดินเรื่องประกอบการจัด display ประกอบเป็นเรื่องราวใน time line นั้น

นิทรรศการ “ธ สถิตในใจราษฏร์” วันที่ 3 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ เดอะแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้

>>>พ่อหลวงของเรา

นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรรษา

วันที่ 4-9 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ตึกไอที ชั้น 2 ศูนย์การค้าอัศวรรณ ชอปปิ้ง คอมเพล็กช จ.หนองคาย

>>>ครองใจไทย

สห+ภาพ FOTOUNITED และ SCB จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “ครองใจไทย”

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 – 4 มกราคม พ.ศ.2558

ณ ห้องแกลเลอรี่ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ (เข้าชมฟรี-ปิดวันจันทร์)

>>>พุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9 “ชมพระ ส่องพระ ส่องใจ”

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นำผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และพระพุทธรูป ตลอดจนเหรียญบูชาชุดสำคัญมาจัดแสดง

ซึ่งงานศิลปกรรมแต่ละประเภทมีไฮไลท์ ที่จะจัดแสดงเป็นครั้งแรกในงานนี้ ได้แก่ จิตรกรรม ภาพ “ความเบิกบานแห่งรัชสมัย ร.9” ภาพวาด สีอะครายลิคบนผ้าใบ ขนาดกว้าง 2.80 เมตร x สูง 1.70 เมตร และภาพ “พระเมตตาบารมี” ที่วาดขึ้นเพื่อนำมาให้ชมในนิทรรศการครั้งนี้โดยเฉพาะ

ด้านประติมากรรม จะจัดแสดง “พระพุทธเมตตาแห่งรัชกาลที่ 9” พระพุทธรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ความสูง 3 เมตร เป็นงานพุทธศิลป์ชิ้นใหญ่ที่สุดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ อ.เฉลิมชัย ซึ่งแตกต่างจากพระพุทธรูปในยุคสมัยอื่นๆ โดยใช้เวลาในการสร้างกว่า 3 ปี

สำหรับพระพุทธรูปและเหรียญบูชาต่างๆ ทั้งเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อนวะโลหะ ได้คัดสรรเฉพาะชุดสำคัญที่เป็นหมายเลข 9 เท่านั้น

นิทรรศการ พุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9 “ชมพระ ส่องพระ ส่องใจ” วันที่ 5 – 14 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It