Art Eye View

“นางหาย-ถวายพล” โขนเยาวชน เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW— “เยาวชนไทยในยุคปัจจุบันนี้ ในธาตุแท้ก็ยังเป็นคนไทย อยู่โดยสมบูรณ์ ถ้าหากว่าได้มีการชักจูงให้ความเป็นไทยในตัวนั้นปรากฎออกมาด้วยศิลปะของไทย อย่างอย่างใด อย่างหนึ่งแล้ว ความเป็นไทยในตัวของเยาวชนก็จะปรากฎออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด”

ด้วยความเชื่อในคำกล่าวนี้ของ ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทาง มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้เปิด ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ ทำการสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้กับเยาวชนไทยโดยไม่คิดค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 โดย เปิดสอน 5 สาขา ได้แก่ โขน ละคร ดนตรีไทย พากย์โขน และขับร้องเพลงไทยเดิม ดำเนินต่อเนื่องมากว่า 3 ปี

เริ่มจากการดึงเยาวชนในชุมชนทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิฯ ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ปัจจุบันมีเยาวชนและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จนมีจำนวนนักเรียนถึง 619 คน


และในปีนี้ทางมูลนิธิคึกฤทธิ์๘๐ฯ ได้นำนักเรียนของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ เปิดการแสดงโขนเพื่อเทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกสำคัญของชาติ โดยได้นำเรื่องราวของ รามเกียรติ์ ตอน นางหาย-ถวายพล มาเปิดการแสดง ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ 


นางหาย-ถวายพล   เป็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ตอนที่ ทศกัณฐ์เกิดหลงใหลในความงามของนางสีดา จึงสั่งให้มารีศ(ยักษ์กายสีขาว)แปลงร่างเป็นกวางทองไปล่อหลอก นางสีดาเห็นเข้าก็ขอให้พระรามออกไปตามจับ พระรามพบว่ามารีศเป็นยักษ์จึงยิงด้วยศร ก่อนตายมารีศแกล้งทำเสียงเป็นพระรามร้องขอความช่วยเหลือ นางสีดาได้ยินจึงให้พระลักษมณ์ตามไปช่วย

ฝ่ายทศกัณฐ์ได้โอกาสจับตัวนางสีดาไปกรุงลงกา พระรามและพระลักษมณ์ออกตามหานางสีดา พบกับหนุมาน เมื่อหนุมานรู้ว่าพระรามเป็นพระนารายณ์อวตารจึงเข้าสวามิภักดิ์ และชักชวนเผ่าพงศ์วานรเข้าร่วมกับทัพของพระราม เพื่อเตรียมยกทัพไปชิงนางสีดาคืน … เป็นต้นทางการเปิดศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์
  
 
ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ประธานกรรมการสถาบันคึกฤทธิ์ ให้เหตุผลที่นำตอนนี้มาแสดงเทิดพระเกียรติฯ ว่า

“ เรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ตอนนี้ มีสัญลักษณ์สำคัญที่แทรกอยู่ในเนื้อหา เป็นตอนที่หนุมาน รู้ว่าพระรามเป็นคนดี มีบุญบารมีก็เข้าถวายตัวและนำกองทัพวานรเข้าร่วม ซึ่งทางเหล่าครูโขนของเราก็คิดเห็นร่วมกันว่า เนื้อเรื่องตอนนี้มีความหมายที่ดี เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีของพวกเราซึ่งเป็นข้าราชบริพารของแผ่นดิน เลยนำเรื่องรามเกียรติ์ตอน นางหาย-ถวายพล มาจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ที่ท่านทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ที่โรงละครอักษรา ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ทางมูลนิธิฯ นำนักเรียนการแสดงขึ้นแสดงในโรงละครใหญ่ ”

นอกจากภาพความทุ่มเท พร้อมใจกันของเด็กๆ ในการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ์แล้ว การแสดงโขนในครั้งนี้ ยังมีความสำเร็จของการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยให้กับเด็กรุ่นใหม่อย่างชัดเจน นับเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่เด็กไทยรุ่นใหม่ตั้งใจจะถนอมรักษาศิลปะการแสดงอันเป็นมรดกของชาติไว้ในตน และสามารถแสดงออกสู่สายตาผู้ชมผ่านการเล่นโขนเฉลิมพระเกียรติ์ ชุด นางหาย-ถวายพลในครั้งนี้อย่างงดงามส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It