Art Eye View

ซื้อโอกาส หรือ การพนัน “ความหวัง” กลางเมืองใหญ่ในภาพวาดของ “ฝ่าม ฮุย ถ่อม”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Land for Sale
ART EYE VIEW—ดอง เบา (Dong Bao) เมื่อปี 2553 และ แฮนส์ (Hands) เมื่อปี 2555 ผลงานศิลปะทั้งสองชุดที่ผ่านมาของ ฝ่าม ฮุย ถ่อม (Pham Huy Thong) ศิลปินรุ่นใหม่ชาวเวียดนาม ไม่เพียงแสดงถึงชั้นเชิงและเทคนิคในการวาดภาพของศิลปินเท่านั้น แต่ยังสะท้อนประเด็นทางสังคมและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อประเทศเวียดนามและภูมิภาคเอเชียตะวันออก

รวมถึง ความหวัง (Hope) นิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยวครั้งล่าสุด ของเขา ที่สะท้อนเรื่องราวของเกษตรกรในชนบท และคนเมืองที่ยากจน

และต้องการเน้นให้เห็นว่ากระบวนการการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองและความทันสมัยที่ผ่านมาสร้างช่องว่างระหว่าง คนรวย กับ คนจน ในประเทศ และกำลังทำให้สังคมเสื่อมลง 

ศิลปินกล่าวถึงผลงานชุดนี้ของตนเองที่เริ่มสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อต้นปี 2557 ด้วยว่า “ผมต้องการวาดภาพเกษตรกรที่อยู่ในวังวนของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป จากขั้นตอนการ พัฒนาเศรษฐกิจที่ทำให้เกษตรกรในชนบทต้องละทิ้ง ขายบ้านเกิดเพื่อที่จะได้เข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ ที่ที่พวกเขาสามารถหางานทำและมีรายได้ที่แน่นอน ซึ่งเป็นผลให้ วัฒนธรรม ที่มาเป็นพันๆปีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกละเลยและสูญหาย

สิ่งที่ถูกสื่อผ่านผลงานชุดล่าสุดของผมมากที่สุดคือการมองมุมที่ลึกขึ้น ในภาพรวมของสภาพสังคมที่เกษตรกรเลือกที่จะทิ้งหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดบรรพบุรุษของเขาเอง

ผู้คนแต่ละคนที่ละทิ้งบ้านเกิดนั้นจะนำเอาอะไรบางอย่างที่มีความเป็นเฉพาะหรือพิเศษในบ้านเกิดหรือท้องถิ่นของตัวเอง เรียกอีกอย่างว่า “วัฒธรรมท้องถิ่น” ติดเข้ามาสู่จุดหมายแห่งใหม่นี้ด้วย

อย่างไรก็ตามในแง่ของเศรษฐกิจนั้น มันมีอะไรที่มากกว่าการแลกเปลี่ยน ระหว่างผู้คนในชนบทและความเป็นไปของชีวิตใหม่ในเมืองของเขาเหล่านั้น เขาเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อหางานและกลับไปบ้านเกิดเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรือเมื่อถูกขอร้องให้กลับไป เพื่อทำธุระหรือหน้าที่ที่เกี่ยวกับครอบครัว ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้

การนำเอาพลังงาน เวลา หรือแม้กระทั่งความสุข เข้ามาขายในเมือง เพื่อซื้อโอกาส และความอยู่รอดของครอบครัว การแลกเปลี่ยนลักษณะนี้ บางทีก็เรียกได้ว่า เป็น “การพนัน” ในมุมของจิตวิทยาและศาสนา ผมอยากที่จะเข้าไป สัมผัสเส้นของการเชื่อมโยงระหว่างคนในประเทศและถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมของพวกเขา”

ภาพวาด ในนิทรรศการชุด ความหวัง (Hope) ได้แก่  Land for Sale ,Hometown Along และ Homeland Burden ศิลปินไม่ได้ใส่จุดหมายปลายทางของประเทศที่ผู้คนเหล่านี้เดินทางไป
“เพราะไม่ต้องการเลือกว่าจะวาดแบบเหมือนจริงหรือวาดแบบนามธรรม ผมจึงเลือกที่จะวาดในมุมของการเคลื่อนไหวของคนเหล่านั้น ขณะที่เขากำลังโยกย้ายสัมภาระไปกับเขาด้วย

บ้านคือจุดที่เริ่มออกเดินทาง และยังเป็นที่ที่ทำให้พวกเขาต้องออกไปผจญภัย เขาออกเดินทางไปพร้อมกับความหวังที่จะส่งเงินกลับไปเพื่อครอบครัวที่บ้านเกิด แต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองและรากเหง้า เพื่อความพยายามที่จะได้มาซึ่งวิถีชีวิตที่พวกเขาคิดว่ามันดีกว่า”

ฝ่าม ฮุย ถ่อม เกิดเมื่อปี 2524 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ฮานอย อินดัสเทรียล ไฟน์ อาร์ต (Hanoi Industrial Fine Arts University) เมื่อปี 2547

ขณะนี้ภาพวาดในนิทรรศการชุด ความหวัง (Hope) ของเขา กำลังจัดแสดงให้ชมที่ เครก โทมัส แกลเลอรี ถนนคาลเม็ตต์ (ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2558) จากนั้น(ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2558 – วันที่ 8 มกราคม 2559)จะย้ายไปแสดงต่อที่ เครก โทมัส แกลเลอรี ถนนจัน หยัด หย่วด โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
Homeland Burden
Hometown Along
Land-of-My-Forefather
The-Last-Hope
Spring-Water
Fishermens-Dreams
ภาพ Self-portrait ของศิลปิน
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It