Art Eye View

“10 ผู้สูงวัย” ใจและกายยังแจ๋ว บันทึกไว้ในภาพถ่าย “สุภาพร ธรรมประโคน”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ในบรรดาผลงานศิลปนิพนธ์จำนวนมาก ของ นักศึกษาปีสุดท้ายคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าไปใช้พื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มากที่สุด ณ เวลานี้

ผู้ชมหลายคนต้องพลอยยิ้มตาหยีมีความสุขไปด้วย เมื่อพลิกชม THE AGEING SOCIETY หนังสือภาพถ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะนิพนธ์ ของ นางสาวสุภาพร ธรรมประโคน นักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีมาจัดแสดง บริเวณ ชั้น G ของหอศิลป์ฯ (ชั้นเดียวกับห้องสมุดศิลปะ)

เพราะสิ่งที่สุภาพร บันทึกไว้ในภาพถ่ายของเธอ คือเรื่องราวของผู้สูงอายุ 10 คน จาก 10 พื้นที่ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ผู้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูงอายุในด้านการมีสุขภาวะที่ดี ทั้ง 5 ด้าน (ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านชีวิต) แม้ตัวเลขอายุของแต่ละท่านเหล่านี้ จะทั้งแตะและเลย 60 ปี ไปมากแล้วก็ตาม

ได้แก่ ลุงประเวศร์ เตชะอธิก วัย 67 ปี เจ้าของประเวศร์ยิม ย่านวงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ,ลุงสมพล ภูมิมาตร วัย 80 ปี นักปั่นจักรยานและนักวิ่ง จ.ตรัง,ตาเรือง,ยายบุญมี และลูกชาย ครอบครัว “กู้ด้วง” ครอบครัวแห่งความสุข ณ อ่างเก็บน้ำดอกทราย จ.ระยอง,คุณยายบัวสอน จันทรประชู วัย 83 ปี นักโยคะอารมณ์ดี๊ดี จ.อุบลราชธานี,นักเต้นบาสโลป ชมรมรำวงย้อนยุค จ.น่าน,โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ตาลเตี้ย จ.สุโขทัย,คุณยายปราณี คงจิตต์ วัย 86 ปี โรงเรียนพิมานวิทย์ ถ.ข้าวสาร กรุงเทพฯ,ลุงจรัณ ช่วยเจียก วัย 60 ปี นักอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ จ.สงขลา,ลุงเรียบ ภูสิงห์ วัย 70 ปี อ.เชียงคาน จ.เลย และ ป้าจือนือ โพหลุ วัย 60 ปี ชนเผ่าปกาเกอะยอ จ.เชียงใหม่

THE AGEING SOCIETY นอกจากจะเป็นหนังสือภาพถ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปนิพนธ์ แล้ว ยังเป็นผลงานที่สุภาพรออกแบบให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

เนื่องจากสังคมไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก 6 ปี ข้างหน้า ฉะนั้นการมีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 5 ด้านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

ลุงสมพล ภูมิมาตร วัย 80 ปี นักปั่นจักรยานและนักวิ่ง จ.ตรัง คือส่วนหนึ่งของผู้สูงอายุที่ทำให้โลกได้เห็นว่า “ไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยแค่ไหน คุณก็สามารถออกกำลังกายได้”

ลุงสมพลเริ่มปั่นจักรยานตอนอายุ 64 ปีแต่ก่อนที่จะปั่นจักรยานลุงสมพลเลือกออกกำลังกายด้วยการวิ่งอยู่แล้ว จุดเปลี่ยนที่ทำให้ลุงสมพลหันมาปั่นจักรยาน เพราะเห็นว่าเป็นการออกกำลังกายที่สามารถเที่ยวไปได้ในตัวด้วย ได้มีสังคมใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆมากมาย อีกทั้งยังได้สุขภาพที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สดใส

ทั้งนี้ลุงสมพลยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อีกว่า “มีคนเคยพูดกับผมว่าแก่แล้วอยู่บ้านเฉยๆก็มีกินมีใช้แล้ว แต่สำหรับผมแล้วผมไม่ยอมทำแบบนั้นอย่างแน่นอน และอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในเมื่อเรายังสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองแล้วเราจะหยุดอยู่ตรงนี้ทำไม”

และอีกตัวอย่างเช่น ลุงเรียบ ภูสิงห์ วัย 70 ปี อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งเป็น “ชนเผ่าไทดำ” ชนกลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนพื้นเมืองเลยโดยตั้งถิ่นฐานปะปนกันอยู่ในเขต อ.เชียงคาน จ.เลย มานานแล้ว

ณ ปัจจุบันลุงเรียบยังคงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายโดยการทำนาและเลี้ยงสัตว์เพื่อหาเลี้ยงปากท้องตามปัจจัยและกำลังที่ตนเองมีและอยู่อย่างมีความสุขตั้งอยู่ในความพอเพียง จนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าลุงเรียบจะมีอายุ 70 ปีแล้ว ก็ยังมีความสุขในการทำในสิ่งที่รักและยังคงทำต่อไปเรื่อยๆตราบที่ยังคงสู้ไหว

THE AGEING SOCIETY หนังสือภาพถ่าย โดย นางสาวสุภาพร ธรรมประโคน และผลงานศิลปนิพนธ์ ของ นักศึกษาปีสุดท้ายคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบภายใน,สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์,สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์,สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา,สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา,สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกายออกแบบนิเทศ

สามารถไปชมได้ที่ งานแสดงศิลปนิพนธ์ สังเคราะห์แสง : DEC Graduate Exhibition 2016 วันนี้ -12 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It