Art Eye View

อาลัย “ผศ.อนิก สมบูรณ์” ศิลปินอาวุโสเจ้าของประติมากรรม “ต้นไม้แห่งชีวิต” กลางสวนลุมพินี

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ใครที่มีโอกาสใช้ สวนลุมพินี เป็นสถานที่ออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจน่าจะพอผ่านตาอยู่บ้างกับผลงานประติมากรรมหลายๆชิ้นที่ติดตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้

หนึ่งในจำนวนนั้น คือผลงานประติมากรรมหล่อด้วยสำริด(Bronze) ชื่อ Tree of Life หรือ ต้นไม้แห่งชีวิต

สิ่งที่ต้องการถ่ายทอดผ่านประติมากรรมรูปชายและหญิงยืนหันหลังพิงกันชิ้นนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนิก สมบูรณ์ ศิลปินอาวุโสผู้สร้างสรรค์ผลงาน เคยให้แนวคิดและความหมายไว้ว่า

“หมายถึงความรักที่มีให้กันและกันระหว่างสามี ภรรยา เป็นความรักที่ละเอียดอ่อน ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ การทะนุถนอม จำเป็นต้องอยู่ในใจทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ที่ต้องคอยดูแล รดน้ำ พรวนดิน ให้ปุ๋ย เพื่อให้ต้นไม้มีความแข็งแรงและเจริญเติบโต”

ผศ.อนิก เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มศึกษาศิลปะที่ โรงเรียนเพาะช่าง และในปี พ.ศ.2495 ศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรม และประติมากรรม (ปัจจุบัน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มรับราชการเป็นครูที่โรงเรียนเตรียมศิลปศึกษา จากนั้นจึงมาเป็นอาจารย์สอนที่ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เคยได้รับมอบหมายจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ให้สอนวิชากายวิภาคคน กายวิภาคสัตว์ วิชาวาดเส้น และวิชาประติมากรรม หลังจากที่ศาสตราจารย์ศิลป์ถึงแก่กรรรม ผศ.อนิก เป็นผู้รับผิดชอบการสอนวิชากายวิภาคและวิชาวาดเส้นมาโดยตลอด และเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหมวดวิชาวาดเส้น และรองคณบดีฝ่ายบริหาร

หลังจากที่ทุ่มเทเวลาให้กับการสอนศิลปะมาตลอด 35 ปี ผศ.อนิก ขณะมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 ได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2536 และในปีเดียวกันนั้นได้รับการยกย่องเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2536 ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ

ในช่วงเวลาที่ประติมากรรม “ต้นไม้แห่งชีวิต” กลางสวนลุมฯ ยังคงตั้งตระหง่านให้ผู้คนได้หยุดมองและครุ่นคิดกับความหมาย อีกทั้งความเป็นครูที่ลูกศิษย์หลายคนประทับใจยังคงไม่เลือนหายไปจากความทรงจำ ดังคำกล่าวของลูกศิษย์บางรายที่ว่า “ครูผู้มีเมตตาและเป็นตำนานของครูที่ใช้ชอล์กวาดเส้นกายวิภาคสดบนกระดานดำที่ติดตาตรึงใจตราบนานเท่านาน”

แต่แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา มีข่าวคราวความเศร้าบอกผ่านมาทางลูกศิษย์ว่า ผศ.อนิก ได้จากครอบครัว บุคคลอันเป็นที่รัก และลูกศิษย์ลูกหาทุกคนไปแล้ว และขณะนี้กำลังมีพิธีสวดศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดทินกรนิมิต (วัดบางด้วน) ถ.ประชาราษฎร์ 20 ต. สวนใหญ่ อ.เมือง จ. นนทบุรี จากนั้นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 17.00 น.

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It