Art Eye View

"อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ" สถาบันพระปกเกล้า รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—“สวนไกลกังวล” ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกพระนามเรียก “วังไกลกังวล” ตามที่เรียกขานกันในปัจจุบัน พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานเป็นสมบัติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี โดยมี หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร ผู้อำนวยการศิลปากรสถานในขณะนั้นเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยมี ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบสเปน ดัดแปลงให้เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นของไทย เป็น “บ้าน” ที่ภูมิฐาน มากกว่าดูเป็นพระราชวังใหญ่โต และมีพระราชพิธีคฤหมงคลขึ้นพระตำหนักเปี่ยมสุข เมื่อวันที่ 10 – 12 เมษายน 2472

“วังไกลกังวล” พระราชฐานแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่แปรพระราชฐานแล้ว ยังทรงใช้ปฎิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ในการว่าราชการแผ่นดิน ร่วมถึงเกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ขึ้นมากมาย

ล่วงมาจนถึงกาลในรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วังไกลกังวลแห่งนี้ก็ยังคงใช้สำหรับแปรพระราชฐานในวโรกาสต่างๆ อาทิ คราวประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และโปรดเกล้าฯให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนา หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ณ วังสระปทุม ในวันรุ่งขึ้นทั้งสองพระองค์ทรงเสด็จแปรพระราชฐานโดยรถไฟพระที่นั่งไปประทับ ณ วังไกลกังวล เป็นเวลา 5 วัน

นอกจากการแปรพระราชฐานแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงใช้วังไกลกังวลเป็นสถานที่ปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ชายทะเลทิศตะวันตก อีกหลายโครงการด้วยกัน

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเหตุนี้ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จึงเห็นสมควรจัด นิทรรศการ “อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ” เพื่อนำเสนอเรื่องราวน่าประทับใจของวังไกลกังวลอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยสื่อต่างๆ

รวมถึงจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญที่ทรงคุณค่า เพื่อเสนอองค์ความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวังไกลกังวลเพื่อเติมเต็มความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องราว พระราชประวัติ พระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตัวอย่างโบราณวัตถุที่สำคัญและทรงคุณค่าที่จะถูกนำมาจัดแสดง ได้แก่ อัลบั้มภาพส่วนพระองค์วังไกลกังวล ,ของที่ระลึกพระราชพิธีคฤหมงคลขึ้นกล่องไม้ปิดทองแกะสลักลายเมฆ ,ถาดที่ระลึกแกะสลักสัญลักษณ์วังไกลกังวล ฯลฯ

นิทรรศการ “อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ” จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์, ปีใหม่, และวันสงกรานต์) ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง สอบถาม โทร. 0-2280 3414-4 ต่อ 105 และ 106

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews