Fashion

งามงดไทยจิตรลดา ตามแบบชุดไทยพระราชนิยม

Pinterest LinkedIn Tumblr

>>อีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเราก็คือ เครื่องแต่งกายประจำชาติไทยที่แสดงออกถึงประเพณี เชื้อชาติ ความเป็นคนไทยไว้อย่างชัดเจน หรือชุดที่ผู้หญิงหลายคนนิยมใส่กันในช่วงเวลาที่ต้องมีพิธีการสำคัญๆ นั่นก็คือชุดไทยจิตรลดา ซึ่งการสวมใส่ชุดไทยจิตรลดายังช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่ดูเรียบร้อย สง่างาม ถูกกาละเทศะ มีความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นสาวไทยจิตใจงดงามอีกด้วย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา งดงามร่วมสมัยในชุดไทยจิตรลดา พร้อมด้วยเครื่องประดับมุก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา งามทุกอิริยาบถในงานปฏิบัติราชกิจ

นวลพรรณ ล่ำซำ สุภาพเรียบร้อยแบบง่ายๆ สไตล์มาดามแป้ง

มนตร์ลดา พงษ์พานิช เมื่อครั้งเข้าไปกราบพระบรมศพกับครอบครัว

สันติมาน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ใส่ชุดไทยจิตรลดายามเมื่อเป็นผู้ประกาศข่าว

ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมขอเรียบร้อยเป็นหญิงไทยใจงามในชุดไทยจิตรลดา

Comments are closed.

Pin It