Fashion

อัญมณีและเครื่องประดับของไทย อวดความโดดเด่นก้าวไกลอย่างยั่งยืน

Pinterest LinkedIn Tumblr


แพรนด้า กรุ๊ป (Pranda Group) พร้อมโชว์ความโดดเด่น ในงาน “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ครั้งที่ 69 วันที่ 21-25 ก.พ.นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับสากล ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และเป็นเวทีที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของโลก


งานนี้แพรนด้า กรุ๊ป ย้ำถึงการเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณี ที่เติบโตมาสู่ทศวรรษที่ 6 ผ่านแนวคิด “The Architecture of Craftsmanship” การผลิตเครื่องประดับคุณภาพสูง ที่รองรับความต้องการทางการตลาด ด้วยฝีมือที่ประณีตควบคู่เทคนิคของช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ และใจใส่ในรายละเอียดทุกขั้นตอน


อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณี ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืน โดยเป็นบริษัทแรกที่ได้ลงนามรับหลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน การมีมาตรฐานแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นำมาสู่การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals: SDGs ที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน


นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) ภายใต้ขอบเขต Design & Manufacturer of Jewellery & Accessories ซึ่งผ่านการประเมินตามข้อกำหนดของ RJC ในทุกขั้นตอน ดูรายละเอียดที่ www.pranda.com และเฟซบุ๊ก Pranda Group โทร. 0-2769-9999

Comments are closed.

Pin It