Event

เปิดแล้ว! จุดบริการด่วนมหานคร! ที่ศูนย์การค้าเอ็มบีเค ครบทั้งทำพาสปอร์ต และบัตรประชาชน

Pinterest LinkedIn Tumblr


เดินทางสะดวกรับบริการภาครัฐได้ครบแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว สำหรับใครที่จะทำพาสปอร์ต บัตรประชาชน คัดสำเนาทะเบียนบ้าน สามารถมาใช้บริการได้ที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพิ่งเปิดให้บริการ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ในบริเวณเดียวกับ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ชั้น 5 โซน A โดยในวันแรกที่เปิดให้บริการได้มีการทำพิธีเปิด พร้อมกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรมการกงสุล และ กรุงเทพมหานคร นำโดย “คุณสมพล ตรีภพนารถ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) “ฉัตรชัย วิริยเวชกุล” อธิบดีกรมการกงสุล “มาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ” ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เพื่อให้บริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว


โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ คุณจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล คุณพุทธชาด ศรีนิศากร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) คุณกาจฐิติ วิวัธวานนท์ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง คุณศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล คุณสุพจน์ หล้าจำศีล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) จะเปิดให้บริการทุกวัน โดยวันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00–19.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00–18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์) สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-214-1048 หรือ MBK Contact Call Center 1285


ส่วนบริการหนังสือเดินทาง ภายในเดือนกันยายน (ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565) จะเปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00 –18.00 น. และบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร จะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.– 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป บริการหนังสือเดินทางจะเปิดให้บริการทุกวัน (วันจันทร์-วันอาทิตย์) เวลา 10.00–18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

นอกจากนี้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังจัดโปรโมชันมอบความคุ้มค่าให้กับผู้มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยร่วมฉลองเปิดตัวจุดบริการด่วนมหานคร ได้จัดกระเป๋าที่ระลึกให้กับผู้มาใช้บริการ 25 คนแรก สำหรับ บริการหนังสือเดินทาง ที่จะเพิ่มวันให้บริการในวันอาทิตย์ด้วย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปก็ได้เตรียมจัดแคมเปญ MBK POINTS X 100 ทำพาสปอร์ต แจกพอยท์ร้อยเท่า สำหรับผู้ที่มาใช้บริการหนังสือเดินทางในวันอาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม – ธันวาคม (10 ท่านแรกต่อวัน) ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 2, 9, 30 ตุลาคม และ 6, 13, 27 พฤศจิกายน 2565 และ 18 ธันวาคม 2565 เพียงแสดงใบเสร็จค่าธรรมเนียมและพาสปอร์ตรับสิทธิ์ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น G โซน A หรือรับฟรี Passport Bag (จำกัด 250 สิทธิ์, จำกัดการแลก 1 สิทธิ์ตลอดรายการ)


เรียกว่าสะดวกเบ็ดเสร็จในจุดเดียว สำหรับใครที่จะทำพาสปอร์ต และ บัตรประชาชน สามารถมาใช้บริการได้ทุกวัน ทั้งนี้ บริการหนังสือเดินทาง จะปิดให้บริการในวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ดังนี้ วันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการพิเศษ วันที่ 22-24 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 การประชุม APEC Summit 2022 วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการพิเศษ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 30-31 ธันวาคม 2565 วันหยุดพิเศษและวันสิ้นปี

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ศูนย์กลางการใช้ชีวิตคูล ๆ แหล่งรวมความพิเศษเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ และเตรียมพบประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายละเอียดร้านค้าเปิดใหม่ โปรโมชันต่างๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจได้ที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth

Comments are closed.

Pin It