What's News

ม. ศิลปากร จัดเวทีแชร์ความรู้ปันประสบการณ์จากศิษย์เก่า

Pinterest LinkedIn Tumblr


ในโอกาสครบรอบ “15 ปี ICT SILPAKORN” ม. ศิลปากร จัดเวทีแชร์ความรู้ปันประสบการณ์จากศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ อาทิ พรทิวา โถยอด ทิติยา จันตะเภา ชนิดา ตันติยาพิทักษ์ จุมพล อดุลกิตติพร ฯลฯ ร่วมงาน พร้อมคณะอาจารย์ นฤชร สังขจันทร์, ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ รวมทั้งจัดแสดงผลงานของศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวงาน มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-10 ส.ค. 62 ณ เทศบางเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พร้อมเผยถึงเหตุผลที่ผู้ปกครอง นักวิชาการ และน้องๆ เยาวชนทั่วประเทศ ห้ามพลาดงานนี้

สุนทร อรุณานนท์ชัย กำลังอธิบายผลงานชนะเลิศในงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 21หัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา” จัดโดย โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ และดร.วิษณุ เครืองาม ฟัง

Comments are closed.

Pin It