What's News

มณีสุดา ศิลาอ่อน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ สตรีนักบริหารดีเด่น

Pinterest LinkedIn Tumblr


มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ประจำกรุงเทพมหานคร“ เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2567 มอบโดย ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี วรรณี จุลลวาทีเลิศ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี


***


นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง ไปทำบุญและไหว้เคารพบรรพบุรุษทั้งครอบครัว ณ วัดราชบพิธฯ งามอย่างไทยด้วยเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าฝ้ายเชียงใหม่ พร้อมตัวช่วย อย่างน้ำหอมสำหรับบ้าน เมซอง แบร์เช่ ปารีส กลิ่น Aroma Respire ที่อุดมไปด้วยเอสเซนเชียลออยล์จากยูคาลิปตัส เปปเปอร์มินต์ และใบไธม์ ผสานกับเมนทอล และกลิ่นหอมของเข็มสน ให้กลิ่นหอมเย็นสดชื่น ใช้งานร่วมกับตะเกียงน้ำหอม และก้านกระจายความหอม

***


เภสัชกรหญิง กิตติวรรณ รัตนจันทร์ แห่ง Merz Aesthetics Thailand เตรียมจัดงาน “Ultherapy Seenomenon Fest” ปรากฏการณ์ความสวยที่สัมผัสได้ด้วยตา ฉลองความสำเร็จ Ultherapy® วันที่ 25-27 เม.ย. 67 เวลา 11.00-20.00 น. ณ บล็อกไอ สยามสแควร์ ทั้งยังขนคาราวานสร้างปรากฏการณ์ความสวยหล่อให้กับชาวเชียงใหม่ 17-18 พ.ค. 67 เวลา 17.00-20.00 น. ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

Comments are closed.

Pin It