What's News

ดร.อนันต์ ดาโลดม เป็นประธานเปิดงาน Amazing Fruit Paradise 2022

Pinterest LinkedIn Tumblr


“ดร.อนันต์ ดาโลดม” นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน Amazing Fruit Paradise 2022 จัดโดย ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และสถาบันและเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนผลไม้ไทย เพื่อสนับสนุนผลผลิตส่งตรงจากสวน วันนี้-29 พ.ค. 65 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม โดยมี ลักขณา นะวิโรจน์, สุมา วงษ์พันธุ์, ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์, รศ.วิจิตร วังใน, วรัญญภัคก์ และบัญชา ฉันทดิลก ร่วมงาน

***


คณะผู้บริหารโครงการ “125 สาทร (125 SATHORN)” นำโดย สุวิมล มหากิจศิริ และอุษณา มหากิจศิริ และกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี จัดงาน “Ambassadors Lunch” เปิดบ้านต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐโปแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐเคนยา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะภริยา ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง ณ สำนักงานขายโครงการ 125 สาทร กรุงเทพฯ

***


“NRPT” เปิดตัว “alt. Eatery” คอมมูนิตีอาหาร Plant-based นำเสนอไลฟ์สไตล์ของโลกอนาคตแห่งแรกในกรุงเทพบนพื้นที่ “แสนสิริ” โดยมี ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ , แดน ปฐมวาณิชย์ และ เศรษฐา ทวีสิน มุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์ทางเลือกให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติอร่อยในจานเดียวกัน ณ ร้าน alt.Eatery สุขุมวิท 51

Comments are closed.

Pin It