Lifestyle

“เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากศิลปินอาวุโสและศิลปินรุ่นใหม่

Pinterest LinkedIn Tumblr


เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย” กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการกลุ่มเซ็นทรัลเทิดทูนสถาบัน ประกอบด้วย นิทรรศการพระราชประวัติ, นิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, นิทรรศการภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ และสื่อผสม จากศิลปินอาวุโสและศิลปินรุ่นใหม่ และกิจกรรมเวิร์คช็อปสอนศิลปะ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานนำโดย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ กลุ่มเซ็นทรัล เป็นประธานในการจัดงาน และ พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนงาน อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ, กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปรึกษากิตติมศักดิ์, พรชัย พูนล้ำเลิศ, นพดล อาชาสันติสุข รองประธานมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย, ตุลลาพัฒน์ ลิ้มรัตนดำรงค์ ผู้บริหารบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ประเทศไทย จำกัด, ยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด และ วิทิตนันท์ โรจนพานิช ร่วมงาน ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงดนตรีเครื่องทองเหลือง โดยวง CU Brass Ensemble, บรรเลงดนตรีโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนี CU Chamber Orchestra พร้อมศิลปินรับเชิญ มาร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงบรรเลงพิเศษที่แต่งขึ้นใหม่โดยเฉพาะ

พิชัย จิราธิวัฒน์, อิทธิพล คุณปลื้ม และ วิทิตนันท์ โรจนพานิช
พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ตลอดเดือนกรกฎาคม ทางกลุ่มเซ็นทรัลจึงร่วมเทิดทูนสถาบัน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย” ตั้งชื่อนิทรรศการโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่ง คำว่า “ชัย” มาจาก “ชัยมงคล” โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการต่างๆ ซึ่งหมุนเวียนจัดไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั่วบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภายในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย” ได้จัดให้มี การจัดแสดงนิทรรศการภาพพระบรมสาทิศลักษณ์และสื่อผสม จำนวน 50 ชิ้น จากศิลปินอาวุโส อาทิ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ, ดินหิน รักพงษ์อโศก, เริงศักดิ์ บุญยวานิชย์กุล, จิตติ์สิงห์ สมบุญ, จารุต วงศ์คำจันทรา และ ทวีชัย เจาวัฒนา เป็นต้น และ นิทรรศการภาพถ่ายการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 100 ภาพประวัติศาสตร์ โดยศิลปินช่างภาพชั้นนำ อาทิ ทวีชัย เจาวัฒนา, นิพนธ์ เกตุจรัส, ระพีพัฒน์ สิทธิชัยลา, ทวีชัย​ จันทะวงค์, สมศักดิ์​ เนตรทอง, โสภน​ สุเสนา, อำพล​ ทองเมืองหลวง, นพดล อาชายสันติสุข, วสันต์ วาณิชชากร และ สมโภชน์ แตงไทย

ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม ณ บริเวณ Skywalk ทางเชื่อม BTS ชั้น 3 ฝั่ง ZEN นิทรรศการภาพวาดสื่อผสม จำนวน 45 ชิ้น และประติมากรรม จำนวน 7 ชิ้น โดยฝีมือศิลปินรุ่นใหม่ 50 ท่าน จากหลายสาขาอาชีพทั้ง ประติมากรรม, ภาพถ่าย, กราฟฟิตี้, ทัศนศิลป์, นักวาดประกอบ, นักเขียนการ์ตูน, ฯลฯ ร่วมกันทำงานศิลปะในคอนเซ็ปท์ “Glory the Hero (10X10)” อาทิ อารักษ์ อ่อนวิลัย, เดอะดวง – วีระชัย ดวงพลา, Mama blue ศิลปินกราฟิตี้, ชนาธิป ชื่นบำรุง, ธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี และ Tikkywow หรือ พิเชฐ รุจิวรารัตน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการกลุ่มเซ็นทรัลเทิดทูนสถาบัน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเชิญชวนปวงชนชาวไทยประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ และประดับผ้าแพร สีเหลือง ขาว ตามอาคาร เปิดเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และภายในศูนย์การค้าในกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลทุกศูนย์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนให้พนักงานสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ทุกวันจันทร์และตลอดเดือนกรกฎาคม 2562

ร่วมเทิดพระเกีรยติและชื่นชมพระบารมีกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งใหญ่ ชุด “เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย” ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์

MAFIA FACTORY กับชื่อผลงาน Can you CE our HERO
เริงศักดิ์ บุญยวาณิชย์กุล กับ ชื่อผลงาน Thrones
ไปรพจน์ จุลวงศ์ กับ ชื่อผลงาน King of Thailand
กรณ์ นียะพันธ์ กับ ชื่อผลงาน เครื่องแบบ hero
ทวีชัย เจาวัฒนา
ธิดินทร์ ลีลางกูร กับ ชื่อผลงาน อารักษ์คเนย์
ประเสริฐศักดิ์ มณีโชติ กับ ชื่อผลงาน Hero 10x10 แสงสว่าง กลางดวงใจ
วสันต์ วณิชชากร

Comments are closed.

Pin It