Lifestyle

CAT นำเสนอบริการ CAT Datacom และ CAT Cloud PBX ในงาน MANUTECH 2019

Pinterest LinkedIn Tumblr


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำทีมฝ่ายขาย และทีมผู้เชียวชาญเจาะกลุ่มเป้าหมายนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ อยุธยา ชลบุรี และสมุทรปราการ นำเสนอบริการ CAT Datacom และ CAT Cloud PBX ในงาน MANUTECH 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

กวินนันทน์ ภัทร์ชนันท์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
กวินนันทน์ ภัทร์ชนันท์ กล่าวว่า “ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง มีการพัฒนาระบบพื้นฐานโทรคมนาคม โดยผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเองก็มีความต้องการใช้บริการโทรคมนาคม และการสื่อสารเพิ่มสูงขึ้น มีการใช้ดิจิทัลช่วยดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทรนด์อุตสาหกรรมทั่วโลก โดย CAT ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการด้านโครงข่ายพื้นฐานดิจิทัล และมีการเร่งขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการการติดต่อสื่อสารที่มีความเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแบนด์วิดท์ที่ต้องการความเร็วสูงขึ้นในระดับ Gbps และเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างล่าสุด CAT ได้นำเสนอเทคโนโลยี SD-WAN ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลูกค้าสามารถมอนิเตอร์การทำงานให้ดีขึ้น มีความคล่องตัวมากขึ้น และยังปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการทำงานตามความต้องการของลูกค้าได้เอง และ CAT ยังมีโซลูชั่นต่างๆ ที่รองรับ IoT ในโรงงาน โดยเน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายและประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารของ CAT เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0”

โดยในงาน CAT ได้นำเสนอบริการและโซลูชั่นแบบครบวงจร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับบริการ CAT Corporate Internet ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายของ CAT และบริการจาก CAT Voice ที่จัดโปรโมชั่นพิเศษมาเอาใจองค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถติดต่อสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่จับต้องได้ กับแพ็คเกจบริการ CAT cloud PBX รับฟรี IP Phone จำนวน 5 เครื่อง และ CAT Fax2email 1 เลขหมาย แค่จ่ายเบาๆ เพียง 1,200 บาทต่อเดือน
กวินนันทน์ ภัทร์ชนันท์
กวินนันทน์ ภัทร์ชนันท์

Comments are closed.

Pin It