Lifestyle

เคทีซีชวนจิตอาสาผลิตหนังสือเรียน เพื่อน้องผู้พิการทางสายตา

Pinterest LinkedIn Tumblr


ปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ ผู้บริหารสูงสุดสายงานทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บมจ.บัตรกรุงไทย จัดโครงการ “พิมพ์ & Prove” เพื่อน้องผู้พิการทางสายตา ชวนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดพิมพ์และตรวจทานหนังสือเรียน จากแบบเรียนต่างๆ ที่น้องๆ สายตาปกติใช้ในห้องเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 11 อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33 เพื่อส่งมอบให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


หนังสือเรียนสำหรับน้องๆ ผู้พิการทางสายตานี้ เคทีซีได้รับหนังสือเรียนต้นฉบับมาจากศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โดยจิตอาสาพนักงานเคทีซีช่วยกันพิมพ์และตรวจรูปแบบความถูกต้องของตัวอักษร ให้ตรงกับหนังสือเรียนต้นฉบับ ซึ่งจะพิมพ์เป็นไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ดรูปแบบตัวหนังสือเท่านั้น เมื่อพิมพ์และตรวจทานครบทุกเล่มแล้ว จะรวบรวมไฟล์ส่งให้ทางศูนย์ฯ เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม “อ่านหน้าจอ” แปลงตัวอักษรจากไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ดเป็นรูปแบบเสียง เพื่อส่งต่อให้น้องผู้พิการทางสายตา ได้เข้าถึงวิชาเรียนและเรียนร่วมกับนักเรียนสายตาปกติได้อย่างเท่าเทียม

Comments are closed.

Pin It