Lifestyle

คำยืนยันที่เป็นจริงจากหนังสือ “120 ปี มหิดลอดุลเดช”

Pinterest LinkedIn Tumblr


เนื่องในวโรกาสครบ 120 ปี แห่งการพระราชสมภพ วันที่ 1 มกราคม 2555 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ, เครือซีเมนต์ไทย (SCG), ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำหนังสือชื่อ “120 ปี มหิดลอดุลเดช” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย เพื่อเผยแพร่พระเกียรติยศให้เป็นที่ประจักษ์ เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารสำคัญ ภาพวาด ลายพระหัตถ์ พร้อมภาพประกอบ (ที่หาดูได้ยาก) อาทิ พระราชประวัติ ซึ่งบันทึกจากคำบรรยายโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงได้แสดงเหตุผลที่ยังเป็นข้อสงสัยว่าเหตุใดพระบรมราชชนกฯ จึงตัดสิน พระทัยมาเรียนแพทย์ ไว้ดังนี้ “…พระประวัติก็จบไปแล้ว แต่อยากตอบคำถามที่เราถามไว้ว่า ทำไมท่าน ถึงได้เป็นแพทย์ ทำไมท่านได้ ใช้ชีวิตของท่านเป็นอย่างนั้น …”

โดยขณะทรงศึกษาวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทรงมุ่งมั่นในการเรียนอย่างยิ่ง ลายพระหัตถ์และ ภาพวาดจากสมุดจดคำบรรยายส่วนพระองค์ อีกทั้งปริญญาบัตรที่นำมาแสดงในหนังสือเล่มนี้ จะเป็น ตัวอย่างอันดีแก่นักศึกษาทั้งหลาย ซึ่งเมื่อพระองค์ท่านจะกลับมาทำงานที่ประเทศไทย จึงได้รับคำชม จากอาจารย์ของท่าน
“…In his fourth year, all of his work has been of honor grade, with the highest grade given at this school in Pediatrics, Helmintology, and Infectious Diseases… it is an especial pleasure to recommend him for an internship at the Siriraj Hospital…” W. Dr. Worth Hale, Assistant Dean.
นอกจากนี้ยังมีบทความเฉลิมพระเกียรติในหนังสือ ที่รวบรวมจากผู้ใกล้ชิดหรืออีกนัยหนึ่ง คือจากลูกศิษย์ ของพระองค์ท่าน ได้แสดงถึงพระจริยวัตรอันงดงามที่ทรงเอาใจใส่ข้าราชบริพาร จนเป็นที่เล่าขานกันสืบมา อาทิ
“…ได้ทรงเปิดหีบบรรจุเครื่องแต่งตัวออกตรวจ และทรงแนะว่าควรจะจัดอย่างไรจึงจะเรียบร้อย แม้แต่ถุงเท้าที่วางแยกไว้กับรองเท้าก็ทรงนำมาม้วนแล้วบรรจุเข้าไปในรองเท้าอีกทีหนึ่ง…” คำกล่าวของศ.นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง
“… ทรงเสด็จจ่ายตลาดเอง ทำครัวเอง แม้ที่สุดที่ถ้วยชามที่ต่างคนต่างกินแล้วก็ทิ้ง ทูลกระหม่อมฯ
ก็ทรงก้มพระพักตร์เก็บล้างจนสิ้นด้วยพระองค์เอง…” จาก นพ.จำรัส ศิริสัมพันธ์
โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างคือทรงได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปเจรจากับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์ และส่งผลให้การอุดมศึกษาของไทยได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยถือเป็นการลงทุนของพระองค์ เพื่อสร้างรากฐานทางการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศไทย

“…การริเริ่มในการลงทุนของพระองค์ท่านเริ่มตั้งแต่ทรงศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุขใหม่ๆ แล้วจึงประทานเงินส่วนพระองค์สร้างตึกศัลยกรรมชายให้แก่ศิริราชต่อมาก็ทรงช่วยจัดหาที่ดินเพิ่มเติมสำหรับสร้างห้องทดลองวิทยาศาสตร์แล้ว ก็ยังประทานเรื่อยๆ …ตอนที่มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ให้เงินมา ทูล กระหม่อมก็สละพระราชทรัพย์ของพระองค์ท่านร่วมไปกับเขา สมดังที่ว่าท่านให้ ฉันให้ ไม่ใช่ท่านให้ ฉันจะเอา…” จาก ศ.ทพ.สี สิริสิงห

นอกจากนี้ยังมีคำกล่าวของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ ที่ว่า “ …เมื่อข้าพเจ้าสิ้นชีวิตลงเมื่อใด เงินนี้คือทุน เดิม 200,000 บาท ก็ขอให้ตกเป็นส่วนมรดกของข้าพเจ้าให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสิทธิ์ขาด ..” ซึ่งเป็นที่มาของกองทุนพระราชมรดก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ในหนังสือเล่มนี้ยังมีพระนิพนธ์ที่ผู้อ่าน จะได้นำไปศึกษาค้นคว้า แม้กระทั่งในปัจจุบันพระนิพนธ์นี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดี เช่น Siriraj Hospital plan 1925, Practical Sanitation: A lecture given in training for public health medical officers in 1924, พระนิพนธ์โรคทุเบอร์คุโลสิส สำหรับผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งต่อมาพระราชทานให้กรมสาธารณสุขจัดพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ จอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และจากรากฐานที่พระองค์ท่านได้วางไว้ นำมาสู่ความสำเร็จได้อย่างไรนั้น ในช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้จะปรากฏบทความซึ่งเขียนโดยผู้ทีมีบทบาทสำคัญในวงการแพทย์ และสาธารณสุข อาทิ ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ จึงนับว่าหนังสือ “120 ปี มหิดลอดุลเดช” ได้รวบรวมคุณความดีของพระองค์ มามอบให้กับผู้อ่านทุกท่าน


“…เราได้รับมรดกคือผลสำเร็จที่พระองค์ท่านได้ทรงประกอบไว้ และเราได้รับความทรงจำอันประเสริฐในบุคคลซึ่งทรงลักษณะอันเป็นที่ดูดดื่มชุ่มใจแก่ทุกๆ คน ที่ได้ทำการติดต่อกับพระองค์ท่าน การที่พระองค์ท่านทรงอุบัติมาในโลกนี้นั้น ทำให้โลกนี้ดีขึ้นเป็นแน่แท้ พระมหาบุรุษของเรานี้ได้ทรงอุบัติมาและเสด็จละโลกไปเสียแล้ว ขอจงเสวยพระเกษมสุขสำราญเทอญ…” ซึ่งเป็นคำกล่าวโดย ศ.นพ.เอ จี เอลลิส อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช จึงเป็นความจริงที่แน่นอน
ด้วยเหตุที่หนังสือเล่มนี้เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วยผู้สนับสนุน จึงได้จัดให้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “120 ปี มหิดลอดุลเดช” ในวันพฤหัสที่ 29 มีนาคม 2555 ในเวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน และสั่งจองหนังสือที่มีคุณค่า ได้ที่งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทรศัพท์ 0-24197680-1 หรือคลิกไปดูที่www.si.mahidol.ac.th และสอบถามจากร้านขายหนังสือทั่วประเทศ รายได้จากการจำหน่ายจะนำเข้ากองทุนพระราชมรดก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Text by : ASTV ผู้จัดการรายวัน: สังคม-สตรี

 
>> อัพเดตข่าวในแวดวงสังคม ก็อซซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It