Lifestyle

“10 ปี เซเว่นบุ๊คอวอร์ด มองทศวรรษหน้าวงการนักเขียนไทย : นักเขียน หรือ นักอ่าน ใครคือผู้กำหนดทิศทางวงการหนังสือ”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ประกาศความพร้อมจัดโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 10 ผ่านการเสวนา “10 ปี เซเว่นบุ๊คอวอร์ด มองทศวรรษหน้าวงการนักเขียนไทย : นักเขียน หรือ นักอ่าน ใครคือผู้กำหนดทิศทางวงการหนังสือ” กล่าวถึงทศวรรษแห่งรางวัลทรงคุณค่า ระดมความเห็นจากนักเขียนและนักอ่าน พร้อมเชิญชวนนักเขียน นักวาดการ์ตูน และนักเขียนรุ่นเยาว์ ร่วมส่งผลงานจรรโลงสังคมรวม 7 ประเภทเข้าประกวด ปิดรับสิ้นเดือนมกราคม ศกหน้า
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า “หนึ่งในนโยบายที่สำคัญด้าน CSR ของบริษัท คือ มุ่งมั่นที่จะสร้างคนเก่ง เสริมคนดีให้กับสังคมไทย จึงดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา การอ่าน การเรียนรู้ ฯลฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยได้รับการตอบรับจากนักเขียนส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก สำหรับในปี 2556 นับเป็นปีที่ 10 ครบรอบ 1 ทศวรรษที่รางวัลนี้ได้ร่วมพัฒนาวงการนักเขียนไทย ส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
“ในส่วนของซีพี ออลล์ ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านการศึกษา ด้านส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ซึ่งดำเนินการเป็นปีที่ 17 ส่วนโครงการ ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของบริษัทในการร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมหนังสือดีมีคุณค่าแก่สังคมไทยต่อไป” นายก่อศักดิ์ กล่าว
วัชระ สัจจะสารสิน
โครงการ “ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด” (7 Book Awards) แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1.กวีนิพนธ์ 2.นวนิยาย 3.นิยายภาพ (การ์ตูน) 4.รวมเรื่องสั้น 5.วรรณกรรมสำหรับเยาวชน 6.สารคดี (ทั่วไป) และ 7. รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ซึ่งมีจำนวน 4 หมวด คือ กวีนิพนธ์ นวนิยายขนาดสั้น รวมเรื่องสั้น และนิยายภาพ (การ์ตูน) โดยจะเปิดรับหนังสือเข้าประกวดไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2556 การพิจารณาตัดสินจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม และประกาศผลประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ศกหน้า
สำหรับรางวัลชนะเลิศหนังสือดีเด่นประเภทกวีนิพนธ์ นวนิยาย นิยายภาพ (การ์ตูน) รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และสารคดี (ทั่วไป) ผู้ประพันธ์จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผู้ประพันธ์จะได้โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และเงินรางวัล 50,000 บาทและ 30,000 บาทตามลำดับ นอกจากนี้ ในส่วนของ ผู้จัดพิมพ์จะได้โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ด้วย ส่วนรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสด 15,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับเงินสด 10,000 บาทและ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรตามลำดับ
นายแพทย์ชัชพล เกียรติขจรธาดา
ผู้สนใจจะส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อได้ที่ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2648-2901-2 หรือดูรายละเอียดที่ www.pr7eleven.com

Comments are closed.

Pin It