Lifestyle

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงาน “นิทรรศการหนังสือและวัฒนธรรมจีน 2003”

Pinterest LinkedIn Tumblr


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “นิทรรศการหนังสือและวัฒนธรรมจีน 2003” ซึ่ง บจก.นานมี จัดขึ้น โดยได้รวบรวมหนังสือจีนที่ทรงคุณค่า อันได้แก่วรรณกรรมในหลายรูปแบบมาจัดแสดงกว่าหนึ่งแสนเล่ม ทั้งจากสำนักพิมพ์จีน ไต้หวัน และ ฮ่องกง ในหมวดหนังสือต่างๆ เช่น ตำราภาษาจีน วรรณกรรม สุขภาพ ฮวงจุ้ย ให้คนไทยได้เลือกสรร ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งรวมหนังสือจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ
งานนี้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระดำรัสว่า การอ่านหนังสือเป็นบันไดแห่งความสำเร็จของชีวิต และสามารถเรียนรู้และเข้าใจผู้คนที่หลากหลายอารยธรรมว่า มีชีวิตความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไร ผ่านทางตัวอักษรและศิลปะ พร้อมกับทรงรับสั่งถึงภาพสถานที่ท่องเที่ยวของจีนว่า เป็นสถานที่ที่สวยงามมาก คนถ่ายฝีมือดี มุมสวย มีบางสถานที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไป แต่ไม่เคยเห็นมุมที่ช่างภาพถ่ายมาก่อน นิทรรศการครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านและผู้ที่สนใจในวัฒนธรรมของประเทศจีน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างแน่นแฟ้น

ในส่วนของนิทรรศการ บจก.นานมี ยังได้ร่วมกับ สำนักพิมพ์ China Pictorial จัดแสดง “ภาพถ่ายดินแดนอันงดงาม ประเทศจีน” ซึ่งรวบรวมภาพสถานที่กว่า 45 ภาพ ผ่านมุมมองที่แปลกตาและสวยงาม โดยมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย และสถานที่ที่คนไทยยังไม่เคยได้สัมผัสหรือผ่านสายตามาก่อน อาทิ ต้นสนรับแขกแห่งเขาหวงซาน, มุมสูงเสียดฟ้าของยอดเขาเอเวอเรสต์, ยามเช้าในฤดูใบไม้ผลิของพระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน, บ้านดินแห่งฝูเจี้ยน, สายน้ำรินไหลท่ามกลางภูเขาตั้งตระหง่านของเมืองกุ้ยหลินในมณฑลกว่างซี, หลากสีสันพันธุ์ไม้ของจิ่วจ้ายโกวแห่งมณฑลซื่อชวน และ อุทยานโบราณซูโจว เป็นต้น
พระราชวังฤดูร้อน
“นิทรรศการหนังสือและวัฒนธรรมจีน 2003” เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานทุกวันเสาร์ จนถึงวันเสาร์ที่ 25 พ.ค.56 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ นานมีอาร์ตแกลลอรี่ ชั้น 3 อาคารนานมี (สาทร) โทร. 0-2648-8000

Comments are closed.

Pin It