Lifestyle

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่๙ ในหลวงของเรา "ทรงพระเจริญ"

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>ในยุคสมัยที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้ง หนทางเดียวที่จะทำให้ประเทศสามารถดำรงความเป็นชาติอยู่ได้ ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยร้อยรัดความสามัคคี สร้างความหวังให้ประชาชนของแผ่นดินมาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งตลอดเวลานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทยอย่างมากมายสุดจะพรรณนา สมกับพระราชปณิธานที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่๙ ในหลวงของเรา “ทรงพระเจริญ” เล่มนี้จึงได้นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงกระทำต่อแผ่นดินอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ใดในโลกยุคปัจจุบันทรงกระทำมาก่อน ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีความขัดแย้ง ก็มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ดำเนินเรื่องตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ ราชาภิเษกสมรส พระราชกรณียกิจต่างๆ อย่างละเอียดในรูปแบบการ์ตูนสี่สีสวยงาม ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังแสดงให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตระหนักรู้ว่า พระองค์ทรงเสียสละเพื่อแผ่นดินเพียงไร

เนื้อหาเป็นการรวมกันของ การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ เล่ม 1 พระคือพลังแห่งแผ่นดิน เล่ม 2 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม และ เล่ม 3 มหาราชกลางใจชน นำมารวมเป็นเล่มเดียวพร้อมปรับปรุงเนื้อหาให้กระชับเข้าใจง่ายและครบถ้วน ในรูปแบบการ์ตูนสี่สีฉบับปกแข็งสวยงามน่าสะสม ราคา 199 บาท :: Report by FLASH


>> อัปเดตข่าวในแวดวงสังคม กอสซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net และ ติดตาม CelebStagram ได้ที่ http://www.manager.co.th/celebonline/celebstagram/

Comments are closed.

Pin It