Lifestyle

LIPS ฉบับล่าสุดเยือนสวนโมกข์ สนทนาธรรมกับพระปภากโร

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>นิตยสาร LIPS ฉบับล่าสุด จะพาทุกคนเข้าป่าที่สวนโมกข์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าพบและสนทนาธรรมกับพระปภากโรและเดินชมป่าและพรรณไม้ต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนโมกข์ ได้เห็นมรดกของแผ่นดินที่ท่านพุทธทาสสร้างเอาไว้

ขยับปาก : ปภากโรภิกขุ แสงสว่างแห่งปัญญา
เหล่าไม้ใหญ่ยืนต้นร่มครึ้ม พืชพรรณสีเขียวนานาชนิดเบียดตัวแน่นหยั่งรากลงในดินอันอุดมสมบูรณ์ ทางเดินที่ทอดเชื่อมกันตลอดอาณาบริเวณอันกว้างขวางถูกตัดขึ้นอย่างอ่อนน้อมต่อธรรมชาติแวดล้อม แมลงตัวเล็กตัวน้อยประสานเสียงระงม แซมแทรกไปพร้อมเสียงเสียดสีของใบไม้เมื่อยามสายลมล่องหนพัดมาโยกกิ่งก้าน

Special Scoop : นานาธรรมสัญญะในสวนโมกข์ สุราษฎร์ฯ
สวนโมกข์คือแหล่งแห่งธรรมะ และเป็นสัญญะแห่งแสงสว่างทางปัญญา
สวนโมกข์ หรือในชื่อเต็มว่า สวนโมกขพลาราม หมายถึง สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์ มาจากการรวมคำว่า โมกขะ ที่แปลว่าหลุดพ้น พละ ที่แปลว่า กำลัง และอาราม ที่แปลว่า สวนป่า เข้าด้วยกัน ปัจจุบันเป็นที่รู้จักดีในบรรดาผู้ที่ใฝ่ธรรมะ

กรุงเทพฯ ก็มีสวนโมกข์
เพียงเลี้ยวรถหลบจากถนนวิภาวดีรังสิตอันคับคั่งจอแจ เข้าไปในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ จตุจักร) ท่านก็จะพบกับอาคารรูปทรงสมัยใหม่หลังหนึ่ง ตั้งตระหง่านอยู่ริมสระน้ำ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ความสงบเงียบ และอากาศบริสุทธิ์ โดยมีป้ายด้านหน้าเขียนว่า 'หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ' สถานที่แห่งนี้รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ 'สวนโมกข์ กรุงเทพฯ'

Getaway : ล่องใต้ไป 'หรอยแรง' ที่สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานีไม่ได้มีดีแค่เกาะสมุยเท่านั้น เพราะในตัวเมืองสุราษฎร์ฯ เองก็เต็มไปด้วยสถานที่น่าสนใจและกิจกรรมไฮไลต์อีกมากมายที่ต้องกาเครื่องหมายดอกจันไว้ว่าไม่ควรพลาด :: Report by FLASH


Comments are closed.

Pin It