Lifestyle

หนังสือถึง "พ่อ" 10 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน

Pinterest LinkedIn Tumblr


1. หนังสือ รอยยิ้มของในหลวง
ผู้แต่ง คณะบุคคล
สำนักพิมพ์ สำนักข่าวเจ้าพระยา โดย บริษัท ป.ธุรกิจกฎหมาย จำกัด
แม่เฒ่าในภาพชื่อแม่เฒ่าตุ้ม อายุ ๑๐๒ ปี รอเฝ้าอยู่ริมถนนพร้อมดอกบัวสายในมือที่เริ่มโรย เพราะแม่เฒ่ารอรับเสด็จตั้งแต่เช้า กระทั่งบ่ายที่เสด็จมา ในหลวงรับสั่งให้รถพระที่นั่งหยุด แล้วเสด็จลงเยี่ยมราษฎรของท่าน แม่เฒ่ายกดอกบัวขึ้นจรดเหนือศีรษะ ในหลวงทรงโน้มพระองค์ลงจนพระพักตร์เกือบชิดศีรษะแม่เฒ่า….
เนื้อหาในหนังสือรวบรวมบทความต่างๆที่ เขียนถึงในหลวง ทั้งที่คนไทยเขียน ฝรั่งเขียน คนไทยเล่า ฝรั่งเล่า และบทหนึ่งเป็นคำพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในบท “พระราชอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” อ่านแล้วต้องอมยิ้ม ในความ อ่อนโยน เมตตา ไม่ถือพระองค์ และ “อารมณ์ขัน” ของในหลวง

2. หนังสือ ปีติฉายาลักษณ์
ผู้แต่ง เอนก นาวิกมูล กับ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
สำนักพิมพ์ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)
ข้างในประมวล พระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่พสกนิกรชาวไทย ดูด้วยความปีติและอิ่มเอมใจจำ นวนมาก ฉบับปกแข็ง หนา 216 หน้า มีภาพมากกว่าฉบับปกอ่อน ซึ่งหนา 162 หน้า

3. หนังสือ อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม
ผู้แต่ง ศ.ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
สำนักพิมพ์ พิมพ์คำ
พระปรีชาสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง 9 สาขา ดังที่กล่าวมาแล้ว ล้วนแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักคิดนักค้น นักสร้างสรรค์ ทรงมีพระสวรรค์ในศิลปะทุกแขนง ทรงแสวงหาความรู้ในทุกด้าน ทรงอนุรักษ์สืบทอด และทำนุบำรุงงานศิลปะของไทย ทรงเป็นองค์บรมราชูปถัมภ์แก่ศิลปะทุกสาขา ผลงานฝีพระหัตถ์ในด้านต่างๆ มิใช่แต่จะสื่อเรื่องราว อารมณ์สุนทรีย์และความงดงามทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังสื่อความหมาย ให้ข้อคิด เป็นคติสอนใจอันยังประโยชน์แก่ประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศิลปินอันประกอบไปด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอันหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ และทรงเป็นพระมหากษัตริยาธิราชผู้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น

4. หนังสือ ในหลวงในรอยธรรม
ผู้แต่ง ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
สำนักพิมพ์ DMG books
หนังสือในหลวงในรอยธรรมเล่มนี้ ถือเป็นหนังสือต้นแบบทางธรรม ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้อ่านอย่างล้นหลามว่า เป็นหนังสือทรงคุณค่าสูงสุด นับเป็นบุญของคนไทยที่มีโอกาสได้รับรู้ความงามในพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน ทุกมิติ ทั้งทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกที่มีคุณอเนกอนันต์ต่อทุกศาสนา ทรงเป็นต้นแบบพุทธมามกะที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ตามครรลองแห่งพระพุทธศาสนาไว้อย่างบริสุทธิ์งดงามยิ่ง
อีกทั้งยังได้รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงที่ทรงพระผนวช พระราชปุจฉา สนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์และพระกัมมัฏฐาน ซึ่งล้วนเป็นพระอริยะแห่งแผ่นดิน แสดงให้เห็นถึงวิถีพุทธอันประเสริฐ ธรรมะที่ล้ำลึก ควรค่าแก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าควรได้น้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติ เพื่อเข้าถึง ‘ความสุขที่แท้จริง’ ในวิถีที่ถูกต้อง
ยิ่งกว่านั้นในหลวงในรอยธรรมยังถือเป็นที่สุดแห่งหนังสือเฉลิมพระเกียรติ เป็นมงคลสูงสุดของผู้อ่านทุกคน ด้วยเคยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแผ่ สำหรับแจกจ่ายแก่สถาบันการศึกษา และสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ อีกส่วนหนึ่งจัดจำหน่าย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิด
ทั้งนี้ เพื่อการสานต่อความงดงามนี้ ให้ดำรงอยู่สืบไป สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงจัดพิมพ์หนังสือทรงคุณค่าเล่มนี้อีกครั้งเพื่อให้คนไทยในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ยังไม่มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวอันแสนซาบซึ้งตรึงใจ กับเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ ได้ลิ้มรสความงามแห่งธรรมะสูงสุดจากพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้ประจักษ์ว่า เราโชคดีแค่ไหนที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์นี้ ในแผ่นดินไทย จึงถึงเวลาแล้วที่พวกเราทั้งหลายจะหล่อหลอมร่วมใจ ตั้งจิตเจริญรอยตามธรรมะที่งดงามที่สุดในโลก สร้างบุญใหญ่ สู่ความเจริญก้าวหน้าของตน เป็นกุศลติดตัวไปทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า และทุกภพตลอดไป ด้วยหนังสือทรงคุณค่าเล่มนี้!

5. หนังสือ เรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้เขียน แมนเฟรด คราเมส
สำนักพิมพ์ กรีน-ปัญญาญาณ, สนพ.
หนังสือ”เรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดิน”เล่มนี้ ผู้เขียน”แมนเฟรด คราเมส”ได้ถ่ายทอดไว้ผ่านมุมมองของตัวเขาเอง ที่ไม่ได้เกิดเป็นคนไทย ไม่ได้แม้แต่ที่จะถือสัญชาติไทย เพราะเป็นเยอรมันชนขนานแท้แต่กำเนิด เหตุใดเล่าชาวเยอรมัน ผู้ที่มีดีกรีระดับศาสตราจารย์ จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งเกี่ยวพระราชประวัติ แต่เหนืออื่นใดนั้น แนวทางคำสอนที่มาจากเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ศ.แมนเฟรด”ถ่ายทอดไว้ได้ลึกซึ้งนัก แม้ว่าคุณผู้อ่านจะคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นพระราชประวัติของในหลวงที่เต็มไปด้วยคำสดุดีพระองค์ หากแต่สิ่งที่ได้เมื่ออ่าน คือความประทับใจที่จะต้องบังเกิดขึ้นในหัวใจในฐานะที่เป็นคนไทย ภายใต้การปกป้องดูแลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดิน และทรงพร่ำสอนสั่งคนไทยทุกคนอยู่ทุกวัน ดั่งครูสอนลูกศิษย์ หากแต่เราในฐานะที่เป็นคนไทยนั้น ยังเรียนรู้และเข้าใจในคำสอนจากพระองค์ได้น้อยมากอย่างไรถึงเรียกว่าความเข้าใจที่ถ่องแท้และถูกต้องตามรอยพระยุคลบาท

6. หนังสือ รอยพระยุคลบาท
ผู้เขียน วสิษฐ เดชกุญชร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
รอยพระยุคลบาทหนังสือที่เล่าความประทับใจในการได้ติดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชกรณียกิจต่างๆ ไม่ว่าใกล้หรือไกล ลำบากเพียงไหน ในฐานะตำรวจราชสำนัก ได้เห็นภาพความใกล้ชิดระหว่างในหลวงและประชาชนชาวไทยที่ไม่รู้จักเบื่อและปลาบปลื้มทุกครั้งที่ได้รับใช้อย่างใกล้ชิด จึงถ่ายทอดความประทับใจมาสู่ประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปด้วย

7. หนังสือ เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ เล่ม 1-3
ผู้เขียน วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย
สำนักพิมพ์ DMG BOOK
การย้อนกลับไปศึกษาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงพ.ศ ๒๔๗๕-ปัจจุบัน นำมาถ่ายทอดด้วยด้วยวิธีการใช้ เอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่แม้ผู้รู้หรือนักศึกษาประวัติศาสตร์ ก็อาจไม่มีโอกาสหาอ่านได้ง่ายนัก ผู้เขียนนำเอกสารเหล่านี้มาประกอบการถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เรียงลำดับ ตามเวลาที่เกิดขึ้นทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เสมือนร่วมอยู่ในวันเวลาเหล่านั้น สามารถซึมซับข้อมูล และค่อยๆ คิดพิจารณาด้วยตนเอง ด้วยกลวิธีการเขียนแบบผู้รายงานข่าว เมื่อผนวกกับลีลาภาษาที่เรียบและชัดเจน กลับทำให้ผู้อ่านได้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์
ขอบคุณภาพจาก http://pantip.com/topic/35710509
8. หนังสือ องค์มิ่งขวัญ นิรันดร
ผู้เขียน กองบรรณาธิการ
สำหนักพิมพ์ บันลือบุ๊คส์
หนังสือรวมภาพเหมือนสีน้ำเฉลิมพระเกียรติ องค์มิ่งขวัญ นิรันดร ภาพแห่งความทรงจำ ใต้ร่มพระบารมี จำนวน 30 ภาพ

9. กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน (บรรจุกล่อง)
ผู้เขียนGROSSMAN และคณะ
สำนักพิมพ์ Asia book
นำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นที่กล่าวขานทั้งในกลุ่มผู้อ่านชาวไทยและชาวต่างชาติ

10. ในหลวงของเรา
ผู้เขียน อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า
บทพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเทพรัตนสุดา สัมภาษณ์ 15 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท อาทิเช่น สมเด็จพระญานสังวร, ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
ดังตัวอย่างเช่น “ข้าพเจ้าไม่อาจเอื้อมที่จะวิจารณ์ความรู้สึกของพระองค์ท่าน ข้าพเจ้าก็เป็นข้าพระบาทคนหนึ่งของพระองค์เจ้าอยู่หัว มีหน้าที่ต้องเคารพบูชาพระองค์ เช่นเดียวกับท่านทั้งหลาย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งสุดจะพรรณา ก็ตอบได้แต่เพียงเท่านี้” สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

Comments are closed.

Pin It