Lifestyle

จดจำทุกเรื่องราวพ่อหลวง ร.๙ ผ่านหนังสือ ปอป-อัพ “เพียงพ่อ ก็พอเพียง”

Pinterest LinkedIn Tumblr


กลายเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ถูกพูดถึงอีกครั้ง หลังจากเคยถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในวันนี้หลังจากที่พระองค์ท่านสวรรคต หนังสือ Pop-up “เพียงพ่อ ก็พอเพียง (The Soul of Siam)” ที่จัดทำขึ้นโดย มูลนิธิศิริวัฒนา กลายเป็นหนังสือที่ถูกพูดถึงและถูกถามหาเพื่อจับจองเป็นอย่างมาก จนหนังสือชุดนี้เกลี้ยงแผง และทางมูลนิธิต้องเปิดรับเพื่อจัดพิมพ์ใหม่อีกครั้ง แต่เปิดรับจองได้เพียงไม่กี่วันยอดสั่งจองถล่มทลาย จนทางมูลนิธิต้องขอ “ปิดจองหนังสือชั่วคราว” ก่อนจะเปิดรับจองหนังสือล็อตใหม่เร็วๆ นี้

หนังสือ Pop-up “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” ราคา ๓,๙๙๙ บาท/ชุด ใน ๑ ชุด มีจำนวน ๓ เล่ม บรรจุในกล่องไม้อย่างดี ซึ่งเมื่อเปิดหนังสือแต่ละเล่มออกมาจะพบกับภาพวาดระบายสีน้ำโดย อ.ทวีพงษ์ สิมาภรณ์วนิช ศิลปินชั้นครู ซึ่งประดิษฐ์ด้วยมือเป็นพิเศษ พร้อมกับ แสง สี เสียง หลายมิติ เป็นที่ตื่นตาตื่นใจ น่าอ่าน กับการถ่ายทอดเรื่องราวความงดงาม ความรัก ความภักดีที่มีต่อองค์พ่อหลวงของแผ่นดิน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงพระราชประวัติ พระราชปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติว่า “ทรงเป็นพระราชาที่รักประชาชนมากที่สุดพระองค์หนึ่ง”

ส่วนเนื้อหาภายในเล่มที่ 1 พระราชประวัติ ประกอบด้วย พระชนมวารอันแสนสุข นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชประวัติของพระองค์ท่านเมื่อทรงพระเยาว์, คู่บุญ คู่พระราชหฤทัย นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ จุดเริ่มต้นแห่ง “คู่พระราชหฤทัย” และ พระปรีชาสามารถในพระองค์ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการถ่ายภาพ ด้านวิจิตรศิลป์ ด้านดนตรี ด้านวรรณศิลป์ เป็นต้น

เล่มที่ 2 เป็นเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ และ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ช้างคู่พระบารมี พระยาช้างต้นนาม “พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ” ช้างเผือกคู่บารมี และ พระราชพิธีแห่งพระมหาบารมี ตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแสนยานุภาพบุญญาบารมี และความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย ได้แก่ พระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ส่วนเล่มที่ 3 เป็นเรื่องโครงการส่วนพระองค์ ประกอบด้วย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่เหล่าพสกนิกรเรียกขานด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า “บ้านพ่อ” ได้แก่ โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา โรงโคนมสวนจิตรลดา อาคารไบโอดีเซล, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการต่างๆ ที่มีคุณประโยชน์ต่อเหล่าพสกนิกรในทั่วทุกภูมิภาค อาทิ โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการฝนหลวง โครงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบพึ่งพาธรรมชาติ โครงการหญ้าแฝก โครงการประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ เป็นต้น และ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ความงดงามและความยิ่งใหญ่ของ “มหาพิธี ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี”

สำหรับผู้ที่สนใจ หนังสือ Pop-up “เพียงพ่อ ก็พอเพียง” สามารถติดตามข่าวสารการเปิดให้จองหนังสือล็อตใหม่หรือเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจชื่อ “Sirifoundation” โดยทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าภายในสิ้นปีนี้จะเริ่มทยอยส่งหนังสือให้ถึงมือผู้สั่งจอง









Comments are closed.

Pin It