Art Eye View

นิทรรศการภาพถ่ายรณรงค์เดือนมะเร็งเต้านม “Dear Cancer: แด่มะเร็งที่รัก”

Pinterest LinkedIn Tumblr


เนื่องด้วย ตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านมสากล (World Breast Cancer Awareness Month) มะเร็งเต้านมยังเป็นภัยเงียบที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลก อีกทั้งยังคร่าชีวิตผู้หญิงไทย เป็นอันดับหนึ่งและมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า มีผู้หญิงไทยป่วย เป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 13,000 คนต่อปีหรือ 35 คนต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทุกปีเช่นกัน


มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ผู้หญิงควรให้ความสำคัญ โรงพยาบาลศิริราชได้แนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในผู้หญิงไว้ดังนี้ ผู้หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไปควรตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน และอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองทุก 1-2 ปี โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ มีประวัติคนในครอบครัวเป็น มะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ ผู้หญิงที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี ผู้หญิงที่รอบเดือนมาเร็ว และหมดช้าหรือใช้ฮอร์โมนทดแทนเป็นเวลา นานกว่า 10 ปี และผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ หากมีอาการผิดปรกติที่บริเวณเต้านม เช่น การคลำได้ก้อน บริเวณเต้านม เต้านมมีอาการบวม แดง มีผิวหนังดึงรั้ง หรือบุ๋มลง มีเลือดหรือมีน้ำไหลออกจากบริเวณหัวนม ควรรีบไปพบ แพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยได้ทันท่วงที

พีรดา พีรศิลป์ (หลิง) บรรณาธิการอิสระคืออดีตผู้ป่วยมะเร็ง 3 ครั้ง ในรอบ 17 ปี โดยสองครั้งแรก เป็นมะเร็งเต้านม และล่าสุดเมื่อกุมภาพันธ์ 2563 พีรดาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งรังไข่ เธอเข้ารับการรักษา อีกครั้ง และในวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมาได้รับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด (Total Mastectomy) เพื่อลดโอกาส เสี่ยงในการกลับมาอีกของ มะเร็งเต้านม


ก่อนหน้านี้พีรดารณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดียตั้งแต่ปี 2559 รวมถึงแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับมะเร็งผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งนิตยสาร รายการทีวี โซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังคมในวงกว้าง

ด้วยเหตุนี้ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บายไอรีล ภายใต้ บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างความ ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการรับมือกับโรคมะเร็งในสังคมไทย จึงได้ร่วมกับพีรดา พีรศิลป์ จัดทำโครงการ นิทรรศการภาพถ่าย “Dear Cancer: แด่มะเร็งที่รัก” ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2563 ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ


ภาพถ่ายเชิงศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผ่านมุมมองของช่างภาพ 5 ท่าน ได้แก่
1. ธาดา วาริช (จอร์จ) – ช่างภาพแฟชั่น
2. นิกสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์ (โจ) – ช่างภาพ Motographer: ขับ-ถ่าย
3. สิทธิชัย กิตยายุคกะ (เม้ง) – ช่างภาพและสไตลิสต์อิสระ
4. ธนพล แก้วพริ้ง (ตาล) – ช่างภาพอิสระ ร่วมกับ สุรชาติ ธีระวงษ์ไพโรจน์ (บอล) – ศิลปินอิสระ JORRA
5. นวลตา วงศ์เจริญ (โน้ต) – ช่างภาพ The Standard


คนทั่วไปมักเข้าใจว่า “มะเร็ง” เป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วจะรักษาไม่หายหรือต้องเสียชีวิตซึ่งถือเป็นการมองโรคใน แง่ร้ายจนเกินไป พีรดาเคยเป็นผู้ป่วยเองจึงเข้าใจดีและต่อสู้กับโรคผ่านมาได้ด้วยดีทั้ง 3 ครั้ง การนำเสนอภาพถ่าย ตัวเธอเองหลังผ่าตัดเต้านมในการรณรงค์ครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสร้างพลัง สร้างกำลังใจ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ภัยของโรค มะเร็งเต้านม การเฝ้าระวัง และกระตุ้นเตือนให้ผู้หญิงไทยได้เห็นถึงความสำคัญในการตรวจเช็ค สุขภาพเต้านมอย่าง สม่ำเสมอก่อนที่จะสาย และเพื่อเสริมสร้างมุมมองด้านบวกในการรับมือกับโรคมะเร็งเต้านม อย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง อีกทั้งเป็นการปรับทัศนคติในการมองโรคมะเร็งใหม่ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้ป่วยมะเร็งและคนในสังคมให้ได้ตระหนักว่า โรคมะเร็งนั้นเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วสามารถรักษาหายได้ สามารถเรียนรู้ที่จะรับมือและใช้ชีวิต ได้อย่างเป็นปรกติสุข

Comments are closed.

Pin It