Art Eye View

เทศกาลแห่งสีสัน ในภาพเขียนสีน้ำสีสดใส

Pinterest LinkedIn Tumblrเทศกาลคริสต์มาส เทศกาลปีใหม่ใกล้เข้ามาทุกที แต่ถ้าระหว่างนี้แวะไปที่หอศิลป์จามจุรี มีหนึ่งเทศกาลที่รอเราไปเยือน เป็นเทศกาลแห่งสีสันที่มีผลงานภาพเขียนสีน้ำชุด เทศกาลแห่งสีสัน ครั้งที่ 2 (Colorful Season II) ของศิลปินและอาจารย์จากรั้วเพาะช่าง บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส มาจัดแสดงให้ชม

วาระแสดงเดี่ยวครั้งนี้ครูของบรรลุเมื่อครั้งที่บรรลุยังศึกษาในระดับปริญญาโทด้านศิลปะศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คือ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อารี สุทธิพันธุ์ ได้แสดงความยินดีไว้ในสูจิบัตรของผลงาน ซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆที่ในอดีตนั้นเคยเป็นลูกศิษย์และปัจจุบันทำหน้าที่เป็นอาจารย์หรือครูสอนศิลปะด้วยว่า

“คนเป็นครูนั้น นอกจากจะรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม และการประเมินผลการศึกษาแล้ว ยังต้องแสวงหาแนวทางการถ่ายทอดรูปแบบด้วยสื่อวัสดุที่ตนเองชอบและมีความถนัดด้วย ได้ผลอย่างไรแล้วก็นำเสนอให้สังคมทราบ สอดคล้องกับที่ครูคนหนึ่งเคยกล่าวว่า ถ้ารักครูอย่ามาคืนให้ครู ออกไปคืนให้สังคม

อาจารย์บรรลุเป็นครูคนหนึ่ง สอดคล้องกับความดังกล่าวมากที่สุด โดยเจ้าตัวบอกว่าชอบสีน้ำและใช้เทคนิคระบายเรียบเป็นพื้นฐาน พยามสังเคราะห์รูปแบบหลากหลาย ไม่เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง พยายามที่จำนำเสนอให้สังคมเห็นว่า กิจกรรมสีน้ำเป็นกิจกรรมที่สนุก”

ดังนั้นบรรลุจึงได้ใช้โอกาสนี้แสดงผลงานของตัวเองและคืนให้สังคมไปด้วย

“ผมมีอาชีพเป็นครูศิลปะเพียงแต่มีความเป็นศิลปินแฝงอยู่ในตัวบ้าง ทำให้การสร้างสรรค์ผลงานทุกครั้งต้องการนำเสนอกระบวนการระบายสีน้ำมากกว่านำเสนอเนื้อหาสาระที่สื่อถึงความคิดเพียงอย่างเดียว เป้าหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนจิตรกรรมสีน้ำอย่างเป็นรูปธรรม สังเกตจากการระบายสีในผลงานที่แสดงอยู่จะเห็นว่าใช้สีระบายสีน้ำแบบพื้นฐาน นั่นคือระบายเรียบทั้งสีเดียวและหลายสี ระบายทีละชั้นจากอ่อนไปเข้มตามกติกาของการระบายสีที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง โดยถ่ายทอดผ่านรูปทรงต่างๆ ไม่จำกัดเนื้อหาผมคิดว่ามันเหมาะกับอาชีพครูที่ต้องทดลอง เรียนรู้และฝึกฝนตลอดเวลา

สองครั้งแล้วที่ผมจัดแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำชุด Colorful Season ที่ใช้ชื่อนี้ก็เพราะเป็นคนชอบใช้สีสันสดใสสนุกกับการระบายสี สนุกกับการใช้น้ำหนักของสี และสนุกกับการแก้ปัญหาในข้อจำกัดของสีน้ำ การใช้สีหลายสีเป็นการฝึกฝนความชำนาญเกี่ยวกับน้ำหนักของสี เช่น ในพื้นที่ๆมีน้ำหนักอ่อน ก็ใช้สีหลายสีที่มีน้ำหนักอ่อนใกล้เคียงกันหรือใช้สีที่มีน้ำหนักเข้มมาละลายน้ำจนได้น้ำหนักอ่อนเท่ากันกับกลุ่มสีอ่อนแล้วมาระบายอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ในขณะเดียวกันในพื้นที่ที่มีน้ำหนักเข้มก็ใช้สีหลายสีที่มีน้ำหนักเข้มใกล้เคียงกันมาระบายในกลุ่มเดียวกัน การใช้สีหลายสีแบบนี้ จะช่วยให้ภาพมีความกลมกลืน เพราะมีสีเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ทั่วไป ยกเว้นบริเวณที่เป็นจุดเด่นที่ต้องการให้สะดุดตาอาจต้องให้เกิดการตัดกันบ้าง”
………………………..
นิทรรศการศิลปะ “Colorful Season” โดย บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส จัดแสดงระหว่างวันนี้ – 6 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล banlu_w@hotmail.com
Comments are closed.

Pin It