Art Eye View

จากภาพเขียน สู่ภาพถ่าย “เวียงท่ากาน” ในพระดำริ “องค์หริภา”

Pinterest LinkedIn Tumblr


เคยสัมผัสความงามของ โบราณสถานเวียงท่ากาน ผ่านภาพเขียนของศิลปินชื่อดังมาแล้วคราหนึ่ง

เร็วๆนี้ ภาพถ่ายของช่างภาพชื่อดัง รวมถึงประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่ทอดความงามของโบราณสถานแห่งนี้ จะถูกนำมาจัดแสดงให้ชมเช่นกัน ในงาน “สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน” ณ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่ตั้งของโบราณสถานฯ

อีกหนึ่งโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ โบราณสถานเวียงท่ากาน เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทรงลงพื้นที่ เพื่อทรงศึกษาถึงสภาพความเป็นไปของโบราณสถานฯ ด้วยพระองค์เอง นำมาสู่การจัดงาน “โคมประทีปส่องหล้า มรดกล้ำค่า เวียงท่ากาน” กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนให้กลับมาดูแลโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมของบ้านเกิดตัวเอง, กิจกรรม “สร้างศิลป์เพื่อถิ่นเวียงท่ากาน” เชิญ 13 ศิลปิน ไปสร้างสรรค์ผลงานในพื้นที่ แล้วจัดแสดงผ่าน นิทรรศการ “ย้อนรอยศิลป์สู่ถิ่นเวียงท่ากาน” ณ วังสวนผักกาด

กระทั่งภาพเขียนเหล่านั้นถูกนำมาประมูล ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ เพื่อนำรายได้จากการไปสมทบทุนซื้อที่ดิน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน

ส่วนงาน “สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน” ที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากการแสดงภาพถ่ายของช่างภาพชื่อดัง ยังทรงมีพระดำริให้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT ใน 3 ระดับคือ ประชาชนทั่วไป,ระดับนักเรียน นักศึกษา และระดับเยาวชน เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

โดยภาพถ่ายที่ชนะเลิศทั้ง 3 ระดับ จะถูกนำมาจัดแสดงในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นวันที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานฯ พร้อมทรงร่วมปล่อยโคมกับบรรดาผู้ที่ไปร่วมงาน จำนวน 585 โคม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ตรัสถึงอีกกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายที่ทรงวางไว้นับแต่แรกเริ่ม  ท่ามกลางชาวบ้านกลางทุกเพศทุกวัยที่ต่างแต่งตัวงดงาม ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชาวล้านนา ไปรอรับเสด็จฯ และผู้ร่วมแถลงข่าว อาทิ มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่,นิติกร กรัยวิเชียร อุปนายก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปิน ผู้เป็นหนึ่งในคณะทำงาน ฯลฯ ว่า

“ครั้งที่แล้วเป็นการถ่ายทอดความงามของเวียงท่ากาน ผ่าน Canvas (ผืนผ้าใบ)ของศิลปิน คราวนี้เป็นความสวยงามทางภาพถ่ายโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อีกกิจกรรมเราเห็นว่าเยาวชนในพื้นที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถาน เราจึงจัดกิจกรรมอบรม การอนุรักษ์โบราณสถานให้กับเยาวชน มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับเยาวชน ในวันที่ 16 ตุลาคม โดยเปิดรับประมาณ 100 คน”

ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ เยาวชนแต่ละคนจะได้ร่วมแข่งขันถ่ายภาพในหัวข้อ “โบราณวัตถุ” เพื่อเฟ้นหาภาพที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด รับรางวัลถ้วยประทาน ในกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT ระดับเยาวชน ไปพร้อมกันด้วย

และระหว่างงาน วันที่ 5-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มีกิจกรรมให้ได้ร่วมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านแต่ละคนร่วมกันตกแต่งซุ้มประตูบ้านของตนเอง ด้วยประทีป โคมไฟ ต้นไม้ดอกไม้พื้นบ้าน ,กิจกรรมประกวดโคมลอยประเภทผาดโผน ชิงถ้วยพระราชทาน ,ประกวดหนูน้อยนพมาศ, ประกวดธิดาเวียงท่ากาน, ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง,ประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 

และนิทรรศการมีชีวิต ที่จะทำให้คนทั่วไปได้สัมผัสกับ วิถีชีวิตชาวไทเขินและไทยอง แห่ง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Text by   ฮักก้า    Photo by   วรงค์กร ดินไทย


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และ Celeb Online www.astvmanager.com โทร.0 -2629 – 4488 ต่อ 1530 Email: thinksea@hotmail.com

Comments are closed.

Pin It