Art Eye View

เด็กก็คือเด็ก

Pinterest LinkedIn TumblrART EVENT– เดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษแห่งแรกในประเทศไทย,อาร์ต คอนเน็คชั่น และชมรมเมืองไทยเข้าใจออทิสซึม ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดแสดง นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำและการสร้างสรรค์ทางเสียง ชุด ศิลปะแห่งการสร้างสายรุ้ง ผลงานของ 3 ศิลปิน ได้แก่ วินน์ รุจิรวิริยภิญโญ,เอก โอตระวรรณะ และอภิกุล โกเมศโสภา

เพื่อสร้างความตระหนักในเชิงบวกว่า เด็กก็คือเด็ก แม้จะมีความต้องการพิเศษ เช่น ภาวะในสายออทิสซึม, ภาวะดาวน์ซินโดรม หรือ ความท้าทายด้านพัฒนาการอื่นๆ พวกเขาก็ต้องการความรัก, การดูแล และสิทธิพื้นฐานเช่นเดียวกับเด็กทุกคน

วันที่ 4 – 29 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม สอบถาม โทร.0-2712 -0923

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และ Celeb Online www.astvmanager.com โทร.0 -2629 – 4488 ต่อ 1530 Email: thinksea@hotmail.com

>> อัปเดตข่าวในแวดวง สังคม กอสซิป แฟชั่น ความงาม ศิลปะ และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It