Art Eye View

“เพื่อประโยชน์สุข” โจทย์ของ "นักลั่นชัตเตอร์" ทั่วประเทศ ก่อนชิงรางวัล “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน” ปี 55

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EVENT–“เพื่อประโยชน์สุข” ความซึ่งตัดทอนมาจาก “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คือโจทย์ที่มอบให้ นักลั่นชัตเตอร์ทั่วประเทศ ผู้ต้องการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด เพื่อชิงรางวัล ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2554 – 2555 จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ส.ภ.ท.) ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน )

โดยปีนี้ผู้ร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง คือ

1.ทางไปรษณีย์ ได้ ณ โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ตู้ ปณ. 80 ปณศ. สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 วันนี้ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ดูตามตราประทับไปรษณีย์)

2.ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ 24 -31 มีนาคม พ.ศ.2555 (ยกเว้นวันจันทร์)

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rpst.mobi, www.thaibev.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณปิยาภรณ์ ขาวเขียว 087-076-4564 ,คุณอริศรา เจษฎาพงศ์ภักดี 081-710-6699 และ คุณวันวิสา เปรมภักดี 081-484-3737

ก่อนที่คณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ,นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี 2550 , นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี 2552 , นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,นายสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร) นักเขียนการ์ตูน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ นายนิติกร กรัยวิเชียร อุปนายกสมาคมฯ จะทำการตัดสินรอบแรก วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555

จากนั้นจะคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้คะแนนสูงที่สุด จำนวน 12 ภาพ นำขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินภาพถ่าย 1 ภาพ เพื่อรับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

และภาพถ่ายอื่นๆ เรียงตามลำดับคะแนน นอกจากจะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เช่นกัน ยังจะได้รับถ้วยพระราชทานและถ้วยประทานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ,ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเหรียญทอง ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
เอ้า…ได้เวลาแบกกล้องออกไปท่องโลกกันอีกครั้ง

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และ Celeb Online www.astvmanager.com โทร.0 -2629 – 4488 ต่อ 1530 Email: thinksea@hotmail.com

>> อัปเดตข่าวในแวดวง สังคม กอสซิป แฟชั่น ความงาม ศิลปะ และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It