Art Eye View

จาก “มิวนิก” สู่ “ไทย” และนิทรรศการศิลปะครั้งใหญ่ของ สมยศ หาญอนันทสุข

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EVET VIEW —หอศิลป์ g23  แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปิดบริการเมื่อ วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็น องค์ประธานในพิธีเปิด

ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาทางหอศิลป์ ได้นำเสนอนิทรรศการร่วมสมัยของศิลปินชาวไทย และต่างประเทศที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งที่เป็นผลงานศิลปะที่มีขนบทางสุนทรียภาพที่เรียบง่าย งดงาม ดำเนินไปบนธรรมเนียมปฎิบัติทางศิลปะ มากกว่าที่จะท้าทายความคิดอ่าน ซึ่งเป็นรูปแบบงานศิลปะที่ผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย และทุกความรู้พื้นฐานสามารถเข้าถึงได้ และยังได้นำเสนอผลงานศิลปะที่ดำเนินไปบนกระบวนการทดลอง โดยมีสื่อศิลปะที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว สื่อผสม ศิลปะจัดวาง ฯลฯ

นอกจากนี้หอศิลป์ยังเห็นความสำคัญของกิจกรรมทางการศึกษาที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับศิลปะและศิลปินมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับการเริ่มต้นศักราชใหม่นี้ หอศิลป์ g23  นำเสนอนิทรรศการจิตรกรรมของ สมยศ หาญอนันทสุข ศิลปินไทยที่ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนที่เมืองมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งหลังจากที่จบการศึกษาได้ไปใช้ชีวิตและทำงานศิลปะที่นั่นมาเป็นระยะเวลาเกือบ 40 ปี

ประสบการณ์การเรียน การทำงานศิลปะในต่างแดนของศิลปิน จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ชมงานศิลปะในเมืองไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหอศิลป์อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ศิลปะให้กับ ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่แวะเวียนมาที่หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งนี้

สมยศ หาญอนันทสุข เป็นศิลปินไทยที่มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องและมีชื่อเสียง ในระดับสากล โดยผลงานจิตรกรรมของสมยศดำเนินไปในแนวทางนามธรรม ที่ดำรงสาระทางสุนทรียะ ที่เป็นส่วนตัว เต็มไปด้วยแนวคิดวัตถุนิยมที่ได้มีการคัดสรรและเลือกสรรแล้ว จึงทำให้รูปทรงและพื้นผิวในผลงานของเขาเปลี่ยนแปลงไปตามสาระของการบริโภคข้อมูลในแต่ละห้วงเวลา

นิทรรศการครั้งนี้ หอศิลป์ ได้ร่วมกับศิลปินรวบรวมและคัดสรรผลงานตลอดระยะสิบกว่าปีนับแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยในนิทรรศการ ผู้ชมจะได้พบเห็นพัฒนาการ และความเปลี่ยนแปลงของแนวทางการสร้างสรรค์ของศิลปินได้เป็นอย่างดี

“สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในการทำงานของผมก็คือ การได้เห็นผลงานชิ้นใหม่ที่แปลกต่างไปจากชิ้นอื่นทั้งหมดที่เคยทำมาแล้ว

ผลงานที่ผมทำขึ้นมา ไม่สามารถใช้ภาษามาอธิบายให้เข้าใจใด้ มีเพียงแต่ความรู้สึกเท่านั้น ที่ใช้สัมผัสใด้”

นิทรรศการศิลปะ โดย สมยศ หาญอนันทสุข วันนี้ – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 11.00 – 18.00 น. (อังคาร – อาทิตย์) ณ หอศิลป์ g23  ชั้น 2  อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 -2649- 5000 ต่อ 5005 (ไม่เสียค่าเข้าชม)


+


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และ Celeb Online www.astvmanager.com โทร.0 -2629 – 4488 ต่อ 1530 Email: thinksea@hotmail.com

>> อัปเดตข่าวในแวดวง สังคม กอสซิป แฟชั่น ความงาม ศิลปะ และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It