Art Eye View

ชม “หนังพุทธ เรื่องแรกของโลก”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW — โอกาสที่ปีนี้ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้

และวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นอีกหนึ่งวัน ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อย่าง “วันวิสาขบูชา” อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ,ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า

เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ไปร่วม เทศกาลภาพยนตร์พุทธปัญญานานาชาติ กรุงเทพ 2555 เทศกาลซึ่งถ่ายทอดแสงสว่างทางปัญญาผ่านสื่อภาพยนตร์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน ณ SF World Cinema ชั้น 7 Central world

จัดโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน),ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ไฮไลท์ของเทศกาลนี้ คือการฉาย The Light of Asia (Prem Sanyas) หรือ บูรพประทีป ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเรื่องแรกของโลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1925 ผลงานของ Franz Osten และ Himansu Rai ดัดแปลงมาจากหนังสือของ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ ที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ.1861
 
เรื่องราวเริ่มต้นจากภาพของนักท่องเที่ยวในเมืองบอมเบย์ที่กำลังดูการแสดงข้างถนน ก่อนที่พวกเขาจะได้พบกับชายชราเคราขาวที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์

ชายชราได้เล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าให้นักท่องเที่ยวฟังว่า พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิตธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา และต้องทอดทิ้งพระนางยโสธราซึ่งเป็นพระมเหสี เพื่อออกเดินทางไปแสวงหาความเป็นจริง จนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ภาพยนตร์พุทธประวัติเรื่องนี้ จบลงด้วยฉากที่พระนางยโสธราได้คุกเข่าต่อหน้าพระพุทธองค์ และพระพุทธองค์ได้ตรัสให้พระนางออกบวชเป็นภิกษุณี

นอกจากนี้ในเทศกาลเดียวกัน ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

World Film Showcase เสนอภาพยนตร์ที่มีแนวคิดทางพุทธศาสนาที่หลากหลาย ทั้งภาพยนตร์เล่าเรื่อง สารคดี และแอนิเมชั่นจากทั่วโลกประมาณ 15 เรื่อง คัดสรรโดย หน่วยงานภาพยนตร์ทางพุทธศาสนาจากสหรัฐอเมริกา (Buddhist Film Foundation, Inc)

Carte Blanche: Three Leading Monks เสนอภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดแนวความคิดทางพุทธศาสนา ผ่านการคัดสรรโดยพระชั้นนำของไทย 3 รูป ได้แก่ ท่านชยสาโรภิกขุ, พระไพศาล วิสาโล และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

Thai Film Panorama เสนอภาพยนตร์ไทยขนาดยาวและสั้น ที่มีแนวคิดทางพุทธศาสนา และผลงานภาพยนตร์สั้นที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นใหม่ อาทิ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, อุรุพงศ์ รักษาสัตย์, ศิวโรจณ์ คงสกุล

รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ (Three Marks of Existence) โดยผู้กำกับรุ่นใหม่ กัณฑ์ปวิตร ภูวดลวิศิษฏ์ (โน๊ต) โดยมี พระไพศาล วิสาโล ให้คำปรึกษาเค้าโครงด้านธรรมะ

Youth Short Film Competition การฉายภาพยนตร์สั้นผลงานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้น จำนวน 13 เรื่อง ขณะเดียวกันภาพยนตร์สั้นทั้ง 13 เรื่องจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อชิงชัยรางวัลมูลค่ากว่าแสนบาท ที่จะมีการมอบในวันสุดท้ายของเทศกาล

ไม่เพียงจะเป็นอีกวาระที่เราทุกคนจะได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าผ่านภาพยนตร์ ยังเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมทำบุญ เพื่อนำรายได้ไปบริจาคเข้ากองทุนโครงการธรรมวาที

ตลอดจนโครงการส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์ และการจัดพิมพ์หนังสือพุทธศาสนาสำหรับห้องพักของโรงแรมทั่วประเทศ 8,4000 เล่ม (ดังเช่นคัมภีร์ไบเบิล)

>>หนึ่งเสียงของคุณมีความหมาย ใครคือศิลปินไทย ที่คุณชื่นชอบ ใน “ชีวิต” และ “ผลงาน”<<

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซคชั่น Celeb Online www.astvmanager.com และ เซคชั่น LIVE หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ Email: thinksea@hotmail.com

Comments are closed.

Pin It