Art Eye View

ART EVENT – ฟัง “เกจินู้ด” และ 1 ใน 100 ช่างภาพที่ดีที่สุดในโลก เปลือยสังคมไทย ผ่าน NUDE

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>>เกจินู้ด นิวัติ กองเพียร และ มานิต ศรีวานิชภูมิ 1 ใน 100 ช่างภาพที่ดีที่สุดในโลกของ Phaidon จะมาสอนให้เรารู้จักคำว่า นู้ด พร้อมกับเปิดเปลือยเรื่องของศิลปะด้านนี้ในเมืองไทยให้เราได้ชมกัน

ผ่านเสวนา Nude นู้ด ภาพเปลือยสังคมไทย ดำเนินรายการโดย อัญวรรณ ทองบุญรอด (นักเขียน,นักดนตรี)

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2225 – 2777

>>>ศิลปกรรม Brand New โครงการด้านศิลปะที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินอาชีพ โดยผ่านกระบวนการคัดสรรจากคณะกรรมการและภัณฑารักษ์รับเชิญ และเปิดโอกาสให้จัดแสดงนิทรรศการผลงานเดี่ยว โดยที่ศิลปินเป็นผู้กำหนดหัวเรื่องและเนื้อหา

ปีนี้ โครงการฯ ได้เชิญภัณฑารักษ์ชาวฟิลิปปินส์ ริงโก้ บูโนอาน (Ringo Bunoan) ที่ปัจจุบันเป็นผู้วิจัยให้แก่ Asia Art Archive ประจำประเทศฟิลิปปินส์ มาเป็นภัณฑารักษ์รับเชิญในการทำวิจัยและคัดสรรผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

พื้นที่ทางศิลปะและช่วงเวลาต่อไปนี้ จึงมีงานศิลปะของศิลปินไทยหลายรายให้เราแวะไปชม

วันที่ 1 – 18 กันยายน พ.ศ.2555 นำเสนอผลงานของ น้ำฝน อุดมเลิศลักษณ์ และ นฤเบศ วาดวารี ณ WTF Café & Gallery โทร 0 -2662- 6246

วันที่ 15 กันยายน – 20 ตุลาคม พ.ศ.2555 นำเสนอผลงานของ ศิริ บรรจงศักดิ์, ธนรัช สิริพิเดช และ ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร 0 – 2350 – 3626

วันที่ 22 กันยายน – 21 ตุลาคม พ.ศ.2555 นำเสนอผลงานของ ใจทิพย์ ใจดี และ ณัฐพาส จิระสถิตวรกุล ณ นำทองแกลเลอรี่ แอท อารีย์ โทร 081 -918 -5067

>>>สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิญชม นิทรรศการ โครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ประจำปี 2555 (Young Artists Talent 2012 )

แสดงผลงานของ เยาวชนที่ถูกคัดเลือกให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา และสหรัฐเยอรมันนี พร้อมผลงานศิลปินรับเชิญ ที่ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติและศิลปินอาวุโส อาทิ ถวัลย์ ดัชนี ,กมล ทัศนาญชลี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลกฯลฯ รวมทั้งสิ้น 88 ผลงาน

วันนี้ – 2 กันยายน พ.ศ.2555 ณ โถงชั้นแอล(L) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สอบถาม โทร. 0-2422-8823

>>> อนุรักษ์ ตั้งสมบูรณ์ นำเสนอผลงานประติมากรรมสื่อผสมซึ่งสร้างสรรค์จากวัสดุอันแตกต่างหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงของวัตถุที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของชีวิต ที่จำเป็นต้องพบเผชิญกับเรื่องราวของอุปสรรคขวางหนาม ความสุข ความทุกข์ รวมถึงความต้องการในแง่มุมต่างๆ มากมาย ทั้งร้ายดี

Burning Sunlight: เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต วันที่ 23 สิงหาคม – 30 กันยายน พ.ศ.2555 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ถนนบรมราชชนนี สอบถาม โทร. 0-2422-2092

>>>หากต้องการรู้ว่าวัดไทยให้อะไรกับชาวบ้าน ภาพถ่ายดิจิตัลตัดแต่ง เน้นสีสันฉูดฉาดเชิงเหนือจริง (surrealist pop) ผลงานล่าสุดของ กำธร เภาวัฒนาสุข คือคำตอบอันแจ่มชัดที่สุด

ภาพ 18 เกจิอาจารย์ดังของไทย ปั้นด้วยซีเมนต์ฝีมือหยาบๆ บิดๆ เบี้ยวๆ อย่างสไตล์ชาวบ้าน แต่อาศัยทาสีทอง กลบให้ดูอร่ามดูดี สมค่ากับการเป็นรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์เพื่อบูชากราบไหว้ โดยมีฉากหลังตั้งแต่ระดับพื้นๆ พวกเทวดา-นางฟ้า, สวรรค์-นรก จนถึงมีตู้เอทีเอ็ม และภาชนะ “บาตร” เพื่อการอธิฐานให้กิเลสตัณหาร่วมสมัย ได้สมใจปรารถนา ตั้งแต่ ขอให้ร่ำรวย, เลื่อนชั้น-เลื่อนต่ำแหน่ง, แฟนรัก-แฟนหลง จนถึง ได้กิ๊ก

เกจิทองคำ หรือ Disco Buddha วันที่ 1 กันยายน – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ Kathmandu Photo Gallery ซ.ปั้น ถ.สีลม โทร.0-2234- 6700

>>>เตรียมไปชม ผลงานเครื่องประดับศิลป์ชุดใหม่ของ เอกชัย พันธ์อารีวัฒนา ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานเครื่องประดับศิลป์มาตั้งแต่ปี 2539 หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับรางวัล The Best Designer of The Year จากมหาวิทยาลัยฯ ในปี 2548

ผลงานชุดใหม่ เอกชัยใช้เทคนิคการสานลวดโลหะด้วยมือ ประกอบด้วยผลงานขนาดใหญ่ที่ทำจากลวดทองเหลือง และ ผลงานขนาดเล็กทำจากลวดเงิน ซึ่งเป็นงานที่สวมใส่ได้ง่าย

วันที่ 11-30 กันยายน พ.ศ. 2555 (พบปะ พูดคุยกับศิลปินในวันที่ 11กันยายน เวลา 18.30 – 20.30 น.) ณ อัตตา แกลเลอรี่ ,โอพี การ์เด้นท์ ถ.เจริญกรุง 36 โทร. 089-143-7216

>>>กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญร่วมประมูลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และศิลปินรับเชิญ ได้แก่ ชำเรือง วิเชียรเขตต์ , กมล ทัศนาญชลี , ชลูด นิ่มเสมอ , ประหยัด พงษ์ดำ , อินสนธิ์ วงค์สาม , ถวัลย์ ดัชนี , พิชัย นิรันต์ , สันต์ สารากรบริรักษ์ , ทวี รัชนีกร , ประเทือง เอมเจริญ , เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ , นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน , เดชา วราชุน , อิธิพล ตั้งโฉลก , ปรีชา เถาทอง, ธงชัย รักปทุม ฯลฯ

ผ่าน “โครงการเฉลิมพระเกียรติอัครศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ฯ” เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสบทบกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ สอบถาม โทร.0-2247-0013 ต่อ 1406 -7 และชมตัวอย่างผลงานศิลปกรรมที่นำขึ้นประมูลได้ที่ www.culture.go.th/art_auction/

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซคชั่น Celeb Online www.astvmanager.com, และ M-Art เซคชั่น Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail

Comments are closed.

Pin It