Art Eye View

สำรวจ คลังภาพและข้อมูล ให้รู้ลึกมากกว่า ภาพถ่าย บารัค โอบามา เข้าเฝ้าฯ ในหลวง

Pinterest LinkedIn Tumblr

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปทรงรับประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ณ สนามบินดอนเมือง วันที่ 28 กรกฎาคม 2512
ART EYE VIEW —ทันทีที่ภาพถ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ นายบารัค โอบามา (The Honorable Barack Obama) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit)

ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.53 น. ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

หลายคนยังประทับใจกับการได้เห็นภาพถ่ายในอดีต ที่บอกให้รู้ว่า ยังมีประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอีกหลายคน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าฯ

อาทิ ภาพถ่ายเมื่อครั้ง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิลเลียม เจฟเฟอร์สัน (บิล) คลินตัน อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และนางฮิลลารี คลินตัน ภริยา เฝ้าฯ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 (1996)

ภาพถ่ายเมื่อครั้ง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ จอร์จ บุช อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 19 มกราคม 2537 (1994) 
 
ภาพถ่ายเมื่อครั้ง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  โรนัลด์ เรแกน อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 14 ตุลาคม 2514 (1971) ในโอกาสได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีสหรัฐฯให้เดินทางเยือนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ภาพถ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปทรงรับ ริชาร์ด นิกสัน อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ณ สนามบินดอนเมือง วันที่ 28 กรกฎาคม 2512

ภาพพระราชกรณียกิจฉาย ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อช่วงค่ำวันที่ 28 กรกฎาคม 2512 ในโอกาสพระราชทานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแด่ ริชาร์ด นิกสัน อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

ซึ่งภาพถ่ายเหล่านี้  กองข่าว สำนักราชเลขาธิการ ได้นำมาเผยแพ่ผ่าน facebook หน้าแฟนเพจ Information Division of OHM
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ นายบารัค โอบามา (The Honorable Barack Obama) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และคณะ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

ปกติ ภาพถ่ายเหล่านี้ ที่เป็นภาพถ่ายปฐมภูมิ ถ่ายโดย ช่างภาพส่วนพระองค์ จะถูกเก็บรักษาไว้ที่ สำนักพระราชวัง เราจะมีโอกาสได้เห็นในบางวาระบางโอกาส ก็ต่อเมื่อมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ทำหนังสือขอพระราชทานภาพถ่ายเหล่านี้ไปจัดแสดงในนิทรรศการ สำคัญๆต่างๆ หรือใน หนังสือประมวลพระราชกรณียกิจ ที่ทาง สำนักราชเลขาธิการ จัดทำขึ้นในแต่ละปีๆและมีจำนวนจำกัด

เพราะส่วนใหญ่มีไว้เพื่อมอบให้แก่บุคคลสำคัญ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เข้าเฝ้าฯ และบางส่วนถูกแจกจ่ายไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆ

ทว่าในเวลาต่อมา ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงภาพถ่ายเหล่านี้ง่ายขึ้น

เมื่อ สำนักราชเลขาธิการ หน่วยงาน ที่มีภารกิจส่วนหนึ่ง ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวกับ พระราชดำรัส ,พระราชกรณียกิจ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) Software Industry Promotion Agency (Public Organization) หรือ SIPA ( ซิป้า) จัดทำเวบไซต์ www.ohm.go.th เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

โดยที่เวบไซต์นี้ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ทุกคน ที่ต้องการอยากจะสืบค้น ภาพถ่ายและข้อมูล ที่เกี่ยวกับ พระราชดำรัส, พระบรมราโชวาท,พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในวาระโอกาสต่างๆ

เช่น หากหน่วยงานของจังหวัดใด เมื่อต้องการอยากจะทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เคยเสด็จพระราชดำเนินไปที่ท้องถิ่นของตนมาแล้วเมื่อใด และระหว่างนั้นมีพระราชกรณียกิจอะไรบ้าง ก็สามารถที่อาศัยเวบไซต์นี้ เป็นช่องทางในการตรวจสอบข้อมูล และวันเวลาที่ถูกต้อง ก่อนจะทำหนังสือขอพระราชทานภาพถ่ายที่ต้องการไปก่อให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ

หรือแม้แต่บุคคลใดที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ พระราชดำรัส ที่ทรงมีในวโรกาสต่างๆ ที่ปัจจุบันถูกนำไปอ้างอิง ถูกบ้าง ผิดบ้าง และบางส่วนก็ไม่ใช่เลย แต่นำเป็นอ้างอิงว่าเป็น “คำพ่อสอน” เวบไซต์นี้ก็ถือเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยไขปัญหาให้กับทุกคนได้

เพราะภาพและข้อมูลต่างๆ ถูกบันทึกไว้ตามลำดับเหตุการณ์จริง ดังที่ ข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย นำเสนอแก่เราในแต่ละวัน

รวมไปถึง คลังภาพถ่ายและข้อมูล เกี่ยวกับ พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนาม, พระราชสาส์น, ส.ค.ส. พระราชทาน, ตราสัญลักษณ์, แผ่นพับภาพพระราชกรณียกิจ, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ, แถลงการณ์ / ประกาศ,ข่าวในพระราชสำนัก และ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิลเลียม เจฟเฟอร์สัน (บิล) คลินตัน และนางฮิลลารี คลินตัน ภริยา เฝ้าฯ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2539
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ จอร์จ บุช อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 19 มกราคม 2537
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ โรนัลด์ เรแกน อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 14 ตุลาคม 2514
พระราชทานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแด่ ริชาร์ด นิกสัน อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อช่วงค่ำของ วันที่ 28 กรกฎาคม 2512
หากจะพูดถึงความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกร นับตั้งแต่เสด็จขึ้น ครองสิริราชสมบัติจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรในแผ่นดิน
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซคชั่น Celeb Online www.astvmanager.com และ M-Art เซคชั่น Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

Comments are closed.

Pin It