Art Eye View

ART EVENT — 11 ศิลปิน เทศและไทย กับสถานการณ์คุกคามความปลอดภัย

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>>เปิดพื้นที่ และส่งต่อบทสนทนาระหว่างศิลปะกับประเด็นทางสังคม โดยเฉพาะความเปราะบางจากสถานการณ์คุกคามความปลอดภัยในปัจจุบัน ผ่านศิลปะหลากสื่อ ทั้งประติมากรรม สื่อผสม ศิลปะสื่อใหม่ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย ฯลฯ จากผลงานศิลปะ 11 ชุด โดยศิลปินไทยและต่างประเทศรวม 11 ท่าน

นิทรรศการ ปลอดภัยสถาน(?) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 – 3 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ซ.เกษมสันต์ 2 ถ.พระราม 1 (สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ)ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม โทร. 0-2612-6741

และ เสวนาพิเศษ Para (do) Topia โดย มร.ไมเคิล ลี ศิลปินชาวสิงคโปร์ ที่จะมาส่งผ่านแนวคิดเกี่ยวกับผลงานที่ผสานจินตนาการเข้ากับอารมณ์ขันและการล้อเลียน(parody) ถึงความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีระหว่างพื้นที่กับงานสถาปัตยกรรม

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา14.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดวิลเลี่ยม วอร์เรน ซ.เกษมสันต์ 2 ถ.พระราม 1 (สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ) ไม่มีค่าใช้จ่าย

>>>ชไมพร วาดเขียน และ ชรินทร ราชุรัชต 2 ช่างภาพหญิง กับ นิทรรศการที่นำเสนอวิถีแห่งการมองโลกผ่านภาพถ่าย ที่เผยให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของชีวิตในยุคร่วมสมัย และแสดงให้เห็นถึงอีกมุมของความงาม หรือแม้แต่ความบริสุทธิ์ที่หลบซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบ

นิทรรศการ สมบูรณ์แบบ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 – 6 มกราคม 2556 ชั้น 3-4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2214 -6730-8

>>> สิ่งมีชีวิตมากมายที่ก่อกำเนิดจากท้องทะเลและอาศัยดำรงชีวิตสืบเผ่าพันธุ์ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน หลายต่อหลายครั้งที่มนุษย์ได้ทำลายวัฎจักรตามธรรมชาติ เพื่อที่จะให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์นั้นเอง เป็นแรงบันดาลใจให้ ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม มนต์ขลังแห่งท้องทะเล ( MAGIC OF THE SEA )

วันที่ 26 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2555 ณ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง 1-2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218 -3709 และ 085 – 945 – 7746

>>>พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) เชิญชม นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ศิลปะบนจานสี โดย ศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทย

อาทิ จรูญ บุญสวน,ประเทือง เอมเจริญ,ประหยัด พงษ์ดำ,กมล ทัศนาญชลี,ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง,ประทีป คชบัว,จินตนา เปี่ยมศิริ,ช่วง มูลพินิจ,ทรงเดช ทิพย์ทอง,ธงชัย ศรีสุขประเสิรฐ,แนบ โสตถิพันธ์, มาโนช กงกะนันท์ ฯลฯ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายผลงาน มอบให้ มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 – 7 มกราคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) เวลา 10.00 -18.00 น. (หยุดทำการวันจันทร์) 499/50 ถ.วิภาวดีรังสิต (ติดกับอาคารเบญจจินดา) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 -2953 -1005-7
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซคชั่น Celeb Online www.astvmanager.com และ M-Art เซคชั่น Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

Comments are closed.

Pin It