Art Eye View

เปิดแล้วเจ้า TCDC เชียงใหม่

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—เปิดให้บริการที่กรุงเทพมาครบ 7 ปี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center) หรือ TCDC บนชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ถึงคราวมีทายาท ในนาม TCDC เชียงใหม่
 
วันนี้(2 เม.ย.56) เป็นวันเปิดสถานที่ ให้คนทั่วไปได้เข้าชมเป็นวันแรก อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) ให้ข้อมูลว่า ทางทีมงานได้ทำการสำรวจพื้นที่มา 5 ปี ท้ายที่สุดมาได้พื้นที่ของ สมาคมส่งเสริมสตรี และวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กของสมาคมฯ และบอกถึงเหตุผลที่เชียงใหม่มีคุณบัติเพียงพอต่อการก่อเกิด TCDC ในต่างจังหวัดว่า

1.มีความยาวนานของประวัติศาสตร์กว่า 700 ปี มีประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่สามารถเล่าออกไปสู่คนได้ทั่วโลก

2.มีผู้ประกอบการ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้การออกแบบ เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ แม่ริม,หางดง,บ้านถวาย,สันกำแพง ฯลฯ

3.มีสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการออกแบบอยู่หลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ

4.มีคนที่ทำงานด้านการสร้างสรรค์ ทำงานและใช้ชีวิตอยู่มากมายหลายสาขา ไม่ว่าจะ ศิลปิน,สถาปนิกและ นักออกแบบ ฯลฯ

5. เชียงใหม่เป็นกรณีศึกษาให้กับสังคม มาแล้วหลายด้าน เช่นกันว่าพร้อมที่จะเป็นกรณีศึกษาหรือตอบคำถามด้านการออกแบบให้กับคนจำนวนมากด้วย

และผู้ที่มารับตำแหน่ง ผู้จัดการ TCDC เชียงใหม่ คือ ชาวเชียงใหม่แท้ๆนามว่า อินทพันธุ์ บัวเขียว ซึ่งได้แนะสถานที่ว่า บนพื้นที่ 1350 ตารางเมตร แบ่งเป็น 3ชั้น ประกอบไปด้วย

ชั้น 1 ห้องนิทรรศการหมุนเวียนและห้องกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรม

ชั้น 2 ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (มีหนังสือด้านการออกแบบกว่า 6,000 เล่ม นิตยสารกว่า 70 หัว และมีเดียกว่า 500 เรื่อง พร้อมทั้งฐานข้อมูลด้านการออกแบบและด้านการตลาด) และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ(มีตัวอย่างวัสดุหมุนเวียนมาขัดแสดงคราวละ 250 ชนิด และมีฐานข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับวัสดุที่นักออกแบบทั่วโลกใช้ให้สืบค้น)

ชั้น 3 ออฟฟิศทำงานของเจ้าหน้าที่

ในช่วงเปิดตัวนี้ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่” นำเสนอเรื่องราวของ 3 ย่านสำคัญของเชียงใหม่ ที่ใช้การออกแบบไปสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและการสร้างคุณภาพชีวิต โดยนิทรรศการเปิดให้ชม วันนี้ – 30 มิถุนายน พ.ศ.2556

“TCDC เชียงใหม่ หวังว่าเราจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพใกล้เคียงกับที่ให้บริการที่กรุงเทพ สามารถที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ สินค้าผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้ใหม่ให้กับเชียงใหม่ ,ภาคเหนือตอนบน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการอออกแบบที่พัฒนาขึ้น ขอต้อนรับทุกท่านสู่ TCDC เชียงใหม่ อีกครั้งหนึ่ง”

TCDC เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังกาดเมืองใหม่ ทางไปเจดีย์ขาว)เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.00 น.(ปิดวันจันทร์) สอบถาม โทร.052-080-5000 หรือที่ www.tcdc.or/chiangmai


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซกชัน Celeb Online www.astvmanager.com และ M-Art eye view เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It