Art Eye View

‘ไฟในทรวง’ อันดับ1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15

Pinterest LinkedIn Tumblr

‘ไฟในทรวง’ อันดับ1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15
ART EYE VIEW—บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชม นิทรรศการผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 ‘เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ’ ภายใต้หัวข้อ 'สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต' โดยเป็นการจัดแสดง 54 ผลงานจาก 53 ศิลปิน ที่ผ่านการคัดเลือกจากผลงานกว่า178 ชิ้นงาน ที่ส่งเข้าประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 และได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลงานสะท้อนมุมมอง ความรู้สึกนึกคิด สภาวะภายในจิตใจของคนในสังคม ผ่านเอกภาพทางความคิด นำไปสู่การตีความ และมีการใช้เทคนิคและรูปแบบทางศิลปะอย่างสัมพันธ์กัน 

อาทิ ‘ไฟในทรวง’ ผลงานภาพวาดเทคนิคสีน้ำมันของ น.ส.อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ1 สื่อสารให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงในอุคมคติที่แข็งแกร่ง มีอิสระทางความคิด มีชีวิตชีวา และสนุกสนานไปกับบทบาทหน้าที่ในชีวิตจริงและในจินตนาการอย่างมีความสุข ศิลปินถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของตัวเองได้อย่างชัดเจนผ่านผู้หญิงในภาพ
 
ผลงาน ‘เส้นใยแห่งความสุขและความปรารถนา’ เทคนิคเย็บ-ปัก โดย นางสาวยามีล๊ะ หะยี ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 สะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิตแห่งความสุขที่เรียบง่าย ที่เกิดจากพื้นฐานความพอใจของจิตใจ และ ‘Iron Man’ ผลงานสีน้ำมันบนผ้าใบ โดย นายประวิทย์ ล้ำเจริญ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ2 เช่นกัน เป็นผลงานที่ต้องการสื่อสารให้เห็นถึงความต้องการของมนุษย์ทางด้านวัตถุที่อยากให้ตอบสนองความสะดวกสบายที่เกินพอดี

นิทรรศการผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 ‘เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ’ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 11 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ทุกวันพุธ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และจะนำไปแสดง ณ หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน ต่อไป

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซกชัน Celeb Online www.astvmanager.com และ M-Art เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

Comments are closed.

Pin It