Art Eye View

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ศิลปะปูนปั้น เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอีกส่วนหนึ่งในงานศิลปะไทย โดยใช้ปูนที่มีส่วนผสมเฉพาะ มีความเหนียวดีนำมาปั้นเป็นงานประติมากรรม ทั้งที่เป็นรูปเคารพและตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าเช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา สุโขทัย กำแพงเพชร อยุธยา เพชรบุรี และกรุงเทพฯ

ปัจจุบันเทคนิคดังกล่าวเป็นที่รู้จักในแวดวงจำกัด เช่น พระสงฆ์ ช่างและนักเรียน นักศึกษาที่เรียนศิลปะ จึงทำให้เยาวชนและคนทั่วไปในปัจจุบันไม่เข้าใจถึงที่มาที่ไป คุณค่า และหน้าที่ใช้งานของศิลปะปูนปั้น ซึ่งในระยะยาวจะมีผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาได้

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), กรมศิลปากร,สมาคมประติมากรไทย จัด นิทรรศการศิลปะปูนปั้นครั้งที่ 13 ซึ่งผลงานเหล่านี้ได้ผ่านการแข่งขันในระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะปูนปั้นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

จากการแข่งขันที่แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทปั้นปูนสด หัวข้อ มหาชาติ 13 กัณฑ์,ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูปทีพีไอ หัวข้อ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ละครนอก, ประเภทผลงานสำเร็จรูป หัวข้อ ความอบอุ่น, และ ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ ระดับเยาวชน หัวข้อ การละเล่นของไทย

โดยผลงานที่ชนะเลิศของแต่ละประเภท จะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 160,000 บาท และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

เชิญผู้สนใจไปชมผลงานศิลปะปูนปั้นที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน ได้แก่ อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, อาจารย์ชำเรือง วิเชียรเขต, อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ์, รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี, อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์, อาจารย์ สุดสาคร ชายเสม, อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู และ อาจารย์ปรัชญา จันทราทิพย์

รวมไปถึงผลงานศิลปะปูนปั้นที่ถูกคัดเลือกให้นำมาร่วมจัดแสดง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 160 ผลงาน

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 4 – 30 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

และเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 18.00 น.

โดยมี นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It