Art Eye View

“มหกรรมสีน้ำโลก” ครั้งแรกในไทย อวดผลงานศิลปินไทยและนานาชาติ รวม 33 ประเทศ

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ใกล้เข้ามาทุกที สำหรับนิทรรศการ มหกรรมสีน้ำโลก (The World Watermedia Exposition, Thailand ) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

และมีผลงานของศิลปินสีน้ำระดับแนวหน้าของไทยและนานาชาติ รวม 33 ประเทศ มาจัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 20 กรกฎมคม พ.ศ.2557 อังคาร – อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 16.00 น.

ระหว่างนี้ทางผู้จัดได้ทำการอัพเดทความคืบหน้าของนิทรรศการให้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทาง หน้าเพจ World Watermedia Exposition Thailand และมียอดผู้เข้าไปกด LIKE กว่า 5,000 LIKE แล้ว

ขณะเดียวกันก็ได้มีการประกาศรายชื่อของศิลปินสีน้ำทั้งของไทยและนานาชาติ ให้ได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ศิลปินไทย ได้แก่

1.ธงชัย รักปทุม
2.กมล ทัศนาญชลี
3.เดชา วราชุน
4.สมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงษ์.
5.อิงอร หอมสุวรรณ
6.พิษณุ ศุภนิมิตร
7.สมวงศ์ ทัพรัตน์
8.สรรณรงค์ สิงหเสนี
9.วิโชค มุกดามณี
10.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
11.สุรพล แสนคำ
12.ศุภชัย ศุกขีโชติ
13.พิชิต ตั้งเจริญ
14 .lafe
15.นุกูล ปัญญาดี
16.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
17.บัญชา ศรีวงศ์ราช
18.มาโนช กิตติชีวัน
19.พิสิต ปทุมชาติ
20.วิศิษฎ์ พิมพิมล
21.บุญกว้าง นนท์เจริญ
22.ธวัชชัย สมคง
23.อดิศร พรศิริกาญจน์
24.ดิเรก กิ่งนอก
25.ตะวัน วัตถุยา
26.วธน กรีทอง
27.ทวี เกษางาม
28.นำชัย แสนสุภา
29.พัชราพรรณ จันทร์เทพย์
30.ปรีชา พรหมปราบทุกข์

ศิลปินนานาชาติ ได้แก่

1.John Salminen(USA)
2.Atanur Dogan (Turkey)
3.Konstantin sterkhov (Russia)
4.Stan miller(USA)
5.Ong Kim Seng (Singapore)
6.Liu Yi (Shanghai)
7.Joe Dowden( UK)
8.Keiko Tanabe(USA-Japan)
9.Chien Chung Wei(Taiwan).
10.Stanislaw Zoladz (Sweden)
11.Liu Yong Jian(Chinese).
12.Ali Abbas Syed(Pakistan)
13.Igor Sava(Italy)
14.Yuko Nagayama(Japan)
15.ZhangXiaoChang (Chinese-USA)
16.Jinli. (Taiwan)
17.Chin Lung Huang (Taiwan)
18.Janine Gallizia(France)
19.Michal Jazewicz(Poland)
20.Barbara Nechis(USA)

นอกจากนี้ศิลปินสีน้ำระดับโลกหลายท่านท่านยังมีคิวเขียนภาพสีน้ำโชว์ ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน พ.ศ.2557ณ จ.ชลบุรี และระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

ดังนั้นใครที่เป็นแฟนผลงานของศิลปินสีน้ำท่านใดเตรียมวางแผนไปชม,ให้กำลังใจ และเรียนรู้ทักษะ กันได้ตั้งแต่บัดนี้

และไปร่วมด้วยช่วยกันพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองว่า นิทรรศการครั้งนี้สมคำว่า “มหกรรมสีน้ำระดับโลก” หรือไม่
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It