Art Eye View

เปิดหมวกโลกศิลปะ กับ “เครือข่ายศิลปินคลองบางหลวง”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ริเวอร์ซิตี้ ,หุ่นละครเล็กคณะคำนาย และเครือข่ายศิลปินคลองบางหลวง จัดงาน “บางหลวง Fe’Te 2014: เปิดหมวกโลกศิลปะ”

เปิดพื้นที่ให้กลุ่มศิลปินในเครือข่ายศิลปินคลองบางหลวงและเพื่อนพ้อง อาทิ บี๋ คณาคำ อภิรดี, วงลำดวน ละติโก้,โรเบิร์ตโต้ (กระบี่มือหนึ่ง), หมูเดอะวอยซ์, เมย์ แองจี้ และด้วงแมงแสดงธรรม โดย พี่เอก,ธเนศ วรากูรนุเคราะห์,วงนัวร์, คณะหุ่นละครเล็กคำนาย, มายากลคนพันหน้า (เจ้าแรกของประเทศไทย), คณะมังกรสิงห์โต สุวรรณคีรี อู๋คำนาย ,หุ่นสายเสมา, ฯลฯ

ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาแสดงจัดแสดง “เปิดหมวก” เป็นประจำทุกวัน พร้อมบูธจำหน่ายสินค้าอาร์ต อาร์ต นานาชนิด

รับชมศิลปะและการแสดงที่สะท้อนรากเหง้าแห่งความเป็นไทย เพื่อร่วมกระตุ้นให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชาติ และส่งมอบความบันเทิงให้แก่ประชาชนทั่วไป

วันนี้ – 28 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ท่าน้ำสี่พระยา โทร.0 -2237- 0077 ต่อ 600

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It