Art Eye View

"รูปแห่งศรัทธา" ศิลปะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ให้กล้าเสียสละเพื่อส่วนรวม

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—นิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรมและภาพเขียนของ หงส์จร เสน่ห์งามเจริญ

และผลงานภาพถ่ายร่วมแสดงของ เชิดวุฒิ สกลยา

โดยศิลปินเลือกบุคคลที่ตนเองศรัทธา ในผลงาน ตลอดจนแนวความคิดและอุดมการณ์ มาเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

และหวังว่าผู้ชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะได้รับแรงบันดาลใจ จากบุคคลเหล่านี้ในเรื่องการอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวม

“รูปแห่งศรัทธาเป็นทั้งงานเขียนและงานปั้นที่รังสรรค์เพื่อถ่ายทอดสุนทรียภาพบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องและสรรเสริญให้เกิดเป็นผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนสร้างคุณงามความดี พร้อมทั้งเสียเสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของสังคม

ข้าพเจ้ารังสรรค์ผลงานด้วยใจรัก วาดคนที่อยากวาด ปั้นคนที่อยากปั้นด้วยศรัทธา เพื่อถ่ายทอดสุทรียารมณ์ความงาม ความรู้สึกและจินตนาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในเนื้องาน งานที่รังสรรค์ด้วยจิตศรัทธา จากประสบการณ์และด้วยพุทธิปัญญา เชื่อว่าย่อมแสดงให้เห็นถึงพลังของความงามแห่งสัจจะไม่มากก็น้อย” หงส์จร เสน่ห์งามเจริญ

“ผมอยากให้ท่านเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังครับ น้องๆเด็กๆของประเทศเราหลายคนตอนนี้ อาจจะลืมหรือไม่รู้จักพวกท่านด้วยซํ้า ถามน้องบางคน เขากลับรู้จัก ปูติน โอบาม่า มหาเศรษฐี คนที่เป็นแบบอย่างของทุนนิยมทั้งหลาย หรือดาราละครดังๆตอนนี้ ซึ่งเป็นการแสดงว่า แบบอย่างของทุนนิยม และ ดาราคนบันเทิงทั้งหลายนี้เป็นแรงบันดาลใจหลัก เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นน้องๆในปัจจุบันนี้ และมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก ดังที่เราเองก็เห็นอยู่

ยุคนี้มีแต่คนอยากเป็นมหาเศรษฐี อยากเป็นเซเลป อยากเป็นซุปตาดาราดัง ตํารวจ ทหาร อาชีพอะไรก็ได้ที่สนองเงินทอง อํานาจ และชื่อเสียง ซึ่งเรารู้กันอยู่ ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือ”ของปลอม” ผมไม่ได้ว่าอาชีพเหล่านี้ว่าไม่ดีนะ แต่ผมหมายถึง “สมดุล” ถ้าประเทศชาติไหนมีแต่คนอยากรวย ดัง และมีอํานาจอย่างเดียว เพราะมีแบบอย่างให้เห็นอยู่เต็มไปหมด แต่ไม่มีใครอยากที่เป็นคนดีที่เสียสละ(ถึงจะต้องบอบชํ้าก็ตาม) รู้หน้าที่ มีจิตสํานึกสารธารณะที่ดี ทําอะไรก็นึกถึงส่วนรวมด้วยและอยากให้สังคมดีขึ้น ผมว่าไม่นานชาติเราคงต้องพินาศย่อยยับฉิบหายสิ้นในเร็ววันเป็นแน่ จริงๆนะผมเชื่ออย่างนี้

 ผมอาจจะดูขวางโลกยุคโลกาภิวัตน์ไปหน่อย ด้วยการนําเสนอท่านเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้ไม่ลืมว่า” ความจริง ความดี และความงาม” นั้นยังคงเป็น”ของจริง”เป็นหน้าที่ ที่มนุษย์คนนึงเกิดมาแล้ว ควรฝากสิ่งนี้ไว้ให้แก่โลกแก่แผ่นดินผืนนี้ เฉกเช่นวิถีที่พวกท่านเหล่านี้เลือกที่จะเป็น”  เชิดวุฒิ สกลยา
 
“รูปแห่งศรัทธา” โดย หงส์จร เสน่ห์งามเจริญ วันนี้ – 28 กันยายน พ.ศ.2557

ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It