Art Eye View

แจ้งวันนี้ยังไม่สาย แต่ "พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว" งานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—แจ้งวันนี้ยังไม่สาย แต่ “พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว” งานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ เพื่อระลึกถึง ศ.ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยไทย และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร

07.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

08.45 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้บริหารคณะวิชา สถาบัน ศูนย์ สำนัก นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา
แขกรับเชิญ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน นำช่อดอกไม้มาพร้อมกัน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

09.00 น. ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ประธานในพิธีมาถึงบริเวณมหาวิทยาลัย และกราบอัฐิศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

หลังจากนั้นไปยังลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี

ประธานมอบเหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศรี และเกียรติบัตรให้ผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557

ประธานมอบประกาศเกียรติคุณสมาชิกกิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี แก่

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ดร.ชุมพล พรประภา ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ และนายบุญชัย เบญจรงคกุล และมอบเหรียญที่ระลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ( บมจ.ธนาคารกรุงไทย)

ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแสดง ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 เชิญศิลปินผู้ได้รับรางวัล เข้ารับเหรียญรางวัล “ศิลป์ พีระศรี” และเชิญศิลปินผู้ได้รับทุนสร้างสรรค์ “ศิลป์ พีระศรี” ประจำปี 2557 เข้ารับรางวัลจากประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เชิญผู้สนับสนุนการประกวด ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินเข้ารับเหรียญที่ระลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และเชิญผู้ชนะการประกวด เข้ารับเหรียญที่ระลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พร้อมเกียรติบัตร จากประธาน

ประธานกล่าวเปิดงาน และเปิดการแสดงนิทรรศการของคณะวิชาและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานนำผู้ร่วมในพิธียืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นเวลา 1 นาที และวางช่อดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

ประธานชมนิทรรศการของคณะวิชาและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่

>>คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

นิทรรศการ “เส้นทางสายอาเซียน” ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557

ประธานรับของที่ระลึกจากผู้แทนหน่วยงาน
ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

>>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิทรรศการสถาปัตย์ปริวรรต ครั้งที่ 16
ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2557
ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

>>คณะมัณฑนศิลป์

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2557 หัวข้อ “เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian”

ระหว่างวันที่ 15 – 27 กันยายน 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์

>>หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหกรรมศิลปะร่วมสมัย เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557
นิทรรศการ “ลูกศิษย์คิดถึงอาจารย์” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

จากนั้น 11.00 น. การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เรื่อง “วรรณศิลป์ในจิตวิญญาณไทย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2547

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

14.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษา ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14.30 น. การเสวนา พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว “รฦกอดีตศิลปาจารย์”
โดย ศิลปินศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร : รศ.สน สีมาตรัง ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร และอาจารย์เทพศิริ สุขโสภา ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์พงษ์พันธ์ จันทนะมัฏฐ์

ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

15.30 น. การแสดงของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

16.00 – 18.30 น. การแสดงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

18.00 – 23.00 น การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงดนตรีของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ณ สนามบาสเกตบอล

19.00 น. ฉายภาพยนตร์สั้นที่ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” เรื่อง “นาย” ณ สนามบาสเกตบอล

19.30 น.พิธีรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันร่วมร้องเพลง “ซานตาลูเซีย”

20.00 น.กิจกรรมบันเทิงของนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และสนามบาสเกตบอล

22.00 น. ปิดงาน

ศิลปินมีความประหลาด
มีข้อบกพร่อง
และมีคุณสมบัติต่างๆ
เหมือนกันกับมนุษย์ทั้งหลายทั่วไป
แต่ศิลปินได้รับความรู้สึกที่ไวกว่า
ศิลปินบางคนช่างคิดฝัน
บางคนมีอารมณ์ร้าย
บางคนตลกโปกฮา
บางคนเป็นนักเยอะเย้ย กระทบกระเทียบ
บางคนข่มขื่น และอิจฉาตาร้อน
บ้างก็เป็นคนเปิดเผย
ใช้เงินหมดทุกสตางค์จนเกินรายได้
และบางคนก็งกเงิน

ศิลป์ พีระศรี

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It