Art Eye View

“นิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ สิริศิลปิน” ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

Pinterest LinkedIn Tumblr


เซ็นทรัลพัฒนาฉลองครบรอบ 40 ปี ฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับปีขาล ชวนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะผ่าน “นิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ สิริศิลปิน” ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แนวคิด “Nature reign Supreme in the World. Art is having Freedom in one self.” “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง” รวบรวมพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะ อันได้แก่ ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม พร้อมเพลิดเพลินกับ Digital Art Exhibition โดยจะจัดแสดงภายในงาน “2022 POWER OF THE GREAT TIGER” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ (25 ม.ค.-28 ก.พ. 65), เซ็นทรัล อุดรธานี (24 ม.ค.-31 ม.ค. 65) และ เซ็นทรัล โคราช (28 ม.ค.-6 ก.พ. 65)


ภายในงานยังได้พบกับ Digital Art Exhibition โดยต่อยอดมาจากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่นำมาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี AR ปลุกชีวิตให้ภาพวาดออกมาโลดแล่นอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมภาพเคลื่อนไหว เสมือนจริง รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยี AR Filter สแกน QR Code ผ่านทางแอปพลิเคชัน Instagram @sirisinlapin ให้ทุกคนได้ภาพถ่ายคู่กับภาพผลงานไว้แชร์ลงโซเชียล พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการศิลปะรูปแบบ Animation ที่ได้นำเสนอ Visual Art ทั้งงานจิตรกรรมจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ งานภาพยนตร์ และงานกราฟิก มาผสมผสานกันอย่างลงตัว


สำหรับนิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ “สิริศิลปิน” พระองค์ทรงใช้ “เสือ” แทนสัญลักษณ์ของเจ้าป่า หรือพระราชา ซึ่งเปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา ห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา โดยลวดลายของเสือมีการใช้ตัวอักษรต่างๆ และสัญลักษณ์ DNA หรือชื่อย่อทางสารพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นพระประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มาผสมผสานกับจินตนาการ ตามบริบทแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่านรูปทรงและความหมายของพื้นที่ต่างๆ ที่ทรงคุ้นเคยได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีชีวิต มีลมหายใจ ซื่งเป็นการสานต่อความฝัน ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อตนเอง ครอบครัว ราษฎรชาวไทยไปจนกระทั่งผู้คนในโลกนี้ได้อย่างเต็มเปี่ยม

Comments are closed.

Pin It