Art Eye View

อบรมถ่ายภาพกับ ช่างภาพสารคดี Philip Blenkinsop และ สุเทพ กฤษณาวารินทร์

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—กลุ่ม PhotoJourn ร่วมกับ Philip Blenkinsop หนึ่งในช่างภาพสารคดีเชิงข่าวที่รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ และ สุเทพ กฤษณาวารินทร์ ช่างภาพสารคดีระดับอินเตอร์ชาวไทย จัดการอบรมภาพถ่ายสารคดีสำหรับคนไทยเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากที่พบว่าช่างภาพไทยส่วนใหญ่ ประสบปัญหาเรื่องการสื่อสารถึงเรื่องราวที่ตัวเองเข้าใจ แต่ยังไม่สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นรับรู้ได้ ซึ่งแม้แต่มืออาชีพก็ยังประสบปัญหานี้ โดยเริ่มนับตั้งแต่ว่า ถ่ายภาพอะไรถึงจะสื่อให้คนอื่น เข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องการจะบอก ไปจนถึงการคัดเลือกภาพ ที่ถ่ายมาเพื่อนำไปลงบนหน้าเว็บไซด์ต่างๆ หรือ ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

ปัจจุบันการถ่ายภาพสารคดีก็เป็นงานอีกแขนงหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาก ช่างภาพในปัจจุบันให้ความสนใจกันมากขึ้น นอกเหนือจากช่างภาพข่าวที่เห็นได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์ แต่จะว่าไปแล้วช่างภาพมีความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายงานสารคดีในระดับไหน และอะไรคือการถ่ายภาพเชิงสารคดี การต้องสื่ออย่างไรให้คนเข้าใจ จะถ่ายอะไร แล้วจะเลือกภาพอย่างไร

นี่จึงเป็นที่มาของการเปิดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้คนที่สนใจได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผล จากผู้สอนทั้งสองท่านที่มีประสบการณ์ถ่ายภาพสารคดีมาอย่างยาวนาน มีผลงานตีพิมพ์ไปทั่วโลก และได้รับรางวัลต่างๆมากมาย

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนามนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบ และนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง

การอบรมนี้ไม่เหมือนกับการอบรมการถ่ายภาพที่มักจะทำกัน ไม่มีการจัดฉากให้ ไม่มีแบบ ไม่มีการจัดไฟ ผู้อบรมจะต้องผลักดันตัวเองจนถึงขีดสุดของตน โดยผ่านการแนะแนวของผู้สอน เพื่อจะได้รู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง และแนวทางที่จะพัฒนาต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิปปนนท์ พิพัฒน์อนันต์ โทร 089-6832800 และ อริพ่าย เลี้ยงเพ็ชร โทร 085-8685878 E-mail : photojourn@outlook.com www.photojourn.net

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It