Art Eye View

ศิลปหัตถกรรมอันงดงาม ระลึกเหตุการณ์ “แผ่นดินไหวและสึนามิ ที่..โทโฮขุ”

Pinterest LinkedIn Tumblr

ว่าว “คินทาโร่กับยามะอุบะ” จาก จ.อาโอโมริ
ART EYE VIEW—เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้นที่โทโฮขุเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554 เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ภูมิภาคโทโฮขุที่ขึ้นชื่อด้านความงดงามของทัศนียภาพตามธรรมชาติและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้คนในท้องถิ่นต่างจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนั้น แต่พวกเขาได้ร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นสร้างความสงบและความปกติสุขให้กลับคืนมาสู่ชีวิตของพวกเขาโดยเร็วเท่าที่จะทำได้


สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ) จ.เชียงใหม่ จัดนิทรรศการ ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแห่งโทโฮขุ จากญี่ปุ่น(Beatiful Handicrafts of Tohoku ,Japan)

นิทรรศการหมุนเวียนจากประเทศญี่ปุ่นที่จัดเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้นที่โทโฮขุ

ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการทั้งหมด 70 ชิ้น แสดงถึงเทคนิคชั้นสูงทางด้านศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ฟูมฟักกันมาในภูมิภาคโทโฮขุของญี่ปุ่น อันประกอบด้วย เครื่องเขิน เครื่องเคลือบดินเผา งานปัก สิ่งทอ เครื่องจักสาน งานดัดไม้ เครื่องโลหะ และงานวาดระบายสี เป็นต้น และล้วนเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันที่ใช้กันมาในญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตกาล

ผู้ชมจะได้รับรู้ถึงมรดกทางศิลปะและหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันดึงดูดของโทโฮขุจากความความงามของ ผลงานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ และจะช่วยให้เข้าใจภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้มาจากการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมถึงทักษะฝีมือ และความชำนาญที่พัฒนาขึ้นจากภูมิปัญญาเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น

นิทรรศการ “ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแห่งโทโฮขุ ญี่ปุ่น” วันศุกร์ที่ 16 มกราคม – วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เวลา 9.00 – 17.00 น. (หยุดวันเสาร์,วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้นนิทรรศการจะสัญจรไปจัดแสดงที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม – วันพฤหัสที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 10.30 – 18.00 น.(หยุดวันจันทร์ และหยุดสงกรานต์)

ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ) จ. เชียงใหม่

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It