Art Eye View

12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—-วันนี้ (จันทร์ที่ 19 มกราคม 2558)คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้พิจารณาผลการคัดเลือกคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557

รายชื่อศิลปิน ผู้ถูกคัดเลือกให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาต่างๆ มีดังต่อไปนี้

นายจรูญ อังศวานนท์ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์)
นายชวลิต เสริมปรุงสุข สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
นายนิจ หิญชีระนันทน์ สาขาทัศนศิลป์ ด้าน (การออกแบบผังเมือง)
นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์)
นายปัญญา วิจินธนสาร สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

นางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) สาขาวรรณศิลป์

นายณรงค์ จันทร์พุ่ม สาขาศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)
นางดุษฎี บุญทัศนกุล สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา สาขาศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง – ประพันธ์เพลง)
นางภัทราวดี มีชูธน สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์)
นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ สาขาศิลปะการแสดง (โทรทัศน์และภาพยนตร์)
นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)

โดยศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 12 คน จะเข้ารับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์ใน “วันศิลปินแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

และได้รับสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
2. เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบกองทุนส่งเสริมงามวัฒนธรรม แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปี
3. เงินช่วยเหลือประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้ง
4. ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกินสามพันบาทถ้วนต่อครั้ง
5 เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ รายละสองหมื่นบาท
6. ค่าเครื่องเคารพศพตามประเพณีที่เหมาะสมเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกินสามพันบาท
7. เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต เท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

ส่วนเหตุผลที่ทำให้ศิลปินแต่ละท่านถูกรับคัดเลือกเป็น ศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่http://www.culture.go.th/subculture8/

และหลังจากที่ใครหลายคนร่วมลุ้นมาหลายปี และเมื่อปี 2556 เพิ่งประกาศมอบผลงานศิลปะเป็นสมบัติของชาติ พร้อมจัดนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งล่าสุดในประเทศไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ในปีนี้ ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินไทยในเนเธอแลนด์ วัย 76 ปี ได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ถูกคัดเลือกให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2557

 
คลิกอ่าน…

จากอัมสเตอร์ดัม สู่ราชดำเนิน ‘ชวลิต เสริมปรุงสุข’ ขนสตูดิโอจากเมืองดัชท์ ยกเป็นสมบัติชาติ

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It