Art Eye View

อย่ากรีดคัตเตอร์บนโต๊ะภาพพิมพ์

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ในหมู่งานศิลปะแขนงต่างๆ ศิลปะภาพพิมพ์เป็นแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะอีกหลายแขนง

แต่ในสังคมไทย ผู้คนที่รู้จักและเห็นคุณค่าของศิลปะภาพพิมพ์นั้นมีอยู่ไม่มากนัก ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาโดยตรงก็จะไม่เข้าใจถึงคุณค่าของผลงาน

เพราะสิ่งที่สำคัญในศิลปะภาพพิมพ์คือกระบวนการระหว่างการพิมพ์

นิทรรศการศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ “อย่ากรีดคัทเตอร์บนโต๊ะภาพพิมพ์” จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทำความรู้จักกับศิลปะภาพพิมพ์ ได้สัมผัสบรรยากาศและกระบวนการในการทำภาพพิมพ์ และได้เห็นผลงานที่หลากหลาย

วลีที่ว่า “อย่ากรีดคัทเตอร์บนโต๊ะภาพพิมพ์” ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่นึกย้อนไปถึงช่วงเวลาระหว่างการทำภาพพิมพ์ ในชั่วโมงเรียนศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นสิ่งที่ทำให้งานภาพพิมพ์มีคุณค่า งานภาพพิมพ์แต่ละชิ้นจะออกมาดีได้นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการและรายละเอียดเล็กๆที่อาจารย์ได้คอยให้คำแนะนำ วลีดังกล่าวเป็นคำพูดของอาจารย์ผู้สอนที่เราได้ยินจนติดหู เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจเราให้ ระลึกเสมอว่า

แม้รายละเอียดเล็กๆในกระบวนการการทำงาน ก็มีความสำคัญและมีผลต่อผลงานที่ออกมา และสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจและคอยเตือนใจพวกเราตลอดมาตลอดมา

นอกจากนี้การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงศักยภาพที่ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาฝึกให้นิสิตผู้จัดโครงการมีทักษะในการจัดแสดงงาน ได้ชื่นชมผลงานและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการพิมพ์แก่ผู้เข้าชมงาน เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและประทับในในศิลปะภาพพิมพ์

นิทรรศการ  อย่ากรีดคัตเตอร์บนโต๊ะภาพพิมพ์ (OOPS!! ) โดย นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดแสดงระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม พ.ศ.2558 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. และ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.)

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 18.00 น.

นอกจากนี้ระหว่างนิทรรศการการจัดนิทรรศการ ยังมีกิจกรรม workshop ภาพพิมพ์เบื้องต้น ในทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ รวมถึงการจัดจำหน่ายโปสการ์ดที่ระลึก


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It