Art Eye View

Life is Art ความสุขง่ายๆ ในชีวิตประจำวันของ “อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW— “ที่มาของชื่อภาพวาดชุดนี้ สืบเนื่องมาจากมุมมองในการเชื่อมโยงศิลปะและชีวิตประจำวันของเราเข้าไว้ด้วยกัน โดยมองว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตในแบบที่แตกต่างกัน ศิลปะเป็นสิ่งที่กลมกลืนในชีวิตประจำวันของมนุษย์อยู่แล้ว งานศิลปะคือช่วงของชีวิตในแต่ละช่วงที่สร้างสรรค์ขึ้นมา รูปภาพของเราก็เลยเกิดขึ้นจากความสุขง่ายๆ ในชีวิตประจำวันและความชอบส่วนตัวในสิ่งต่างๆ รอบตัว อาทิ สรีระที่สวยงามของผู้หญิง ดอกไม้และจินตนาการในวัยเด็กที่สวยงามเป็นต้น”


อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ เจ้าของผลงานภาพวาดกล่าวถึงแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ Life is Art นิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่ที่มีความสามารถและพรสวรรค์ทางด้านศิลปะให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์

และเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการทำดีด้วยใจ คืนกำไรสู่สังคม” ของอเมริกันสแตนดาร์ด ตามที่ นายสิทธิรัฐ วัชราภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป ลิกซิล วอเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย ลิกซิล วอเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย แบรนด์ในเครืออเมริกันสแตนดาร์ด กล่าวว่า จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายภาพวาด มอบให้กับ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมูลนิธิฯ จะได้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ต่อไป

“ศิลปะสามารถทำให้ผู้ที่ได้เห็น ได้สัมผัสในชิ้นงานเกิดความสุข เกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ซึ่งการสร้างความสุขให้กับคนในสังคมถือได้ว่าเป็นการ ทำความดีและคืนกำไรสู่สังคม ด้วยอีกทางหนึ่ง”

นิทรรศการ Life is Art จัดแสดงระหว่างวันนี้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 ลิกซิล โชว์รูม อาคาร D คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) สอบถาม โทร. 0-2102- 2222

ข่าวและบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพวาดของผู้หญิง “ไม่สมบูรณ์แบบ” อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์


ศิลปะคือสิ่งที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับทุกชีวิต
บางคนอาจพูดว่า เค้าไม่มีศิลปะ เค้าวาดรูปไม่เป็น
ทั้งที่จริงๆ แล้ว การเลือกชุดสักชุดที่เค้าสวมใส่ นั่นคือศิลปะแล้ว
และรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆ ด้วย

ภาพวาดของข้าพเจ้าที่จัดแสดงอยู่นี้
ก็คือศิลปะเช่นกัน เป็นส่วนหนึ่งจาก
การใช้ชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ขึ้นมา
โดยตั้งใจให้ภาพได้เล่าในเรื่องของชีวิต ความสนใจของข้าพเจ้า

เรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจหรือแสดงออกอาจไม่ได้ใหญ่โต หรือบอกเล่าถึงปัญหาใดๆ
เป็นเพียงแค่ความรักของข้าพเจ้าเท่านั้น
ข้าพเจ้ารักงานศิลปะ ข้าพเจ้าชอบวาดสรีระผู้หญิง สนใจในธรรมชาติ
และไม่เคยลืมว่าชีวิตมีองค์ประกอบที่งดงาม
เพราะคุณค่าของศิลปะ
 
อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It