Art Eye View

123 ภาพถ่าย โดย 11 ช่างภาพ สะท้อน “การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการภาพถ่าย การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม (The Metamorphosis of Japan After the War) แสดงภาพถ่ายที่ถ่ายในช่วงหลังสงครามของญี่ปุ่น(ค.ศ.1945- 1964 หรือ พ.ศ. 2488 – 2507 ) จำนวนทั้งสิ้น 123 ภาพ ถ่ายโดยช่างภาพชาวญี่ปุ่น 11 ท่าน ได้แก่ อิเฮ คิมุระ, ยาสึฮิโระ อิชิโมโตะ, เคน โดมอน, เอโคะ โฮโซเอะ, ฮิโรชิ ฮามายะ, คิคุจิ คาวาดะ, โชเม โทมัตสึ, ทาเคโยชิ ทานูมะ, ชิเจกิ นากาโนะ, อิคโคะ นาราฮาระ และทาดาฮิโคะ ฮายาชิ โดยมี ซึกุโอะ ทาดะ และ มาร์ค ฟอยสเทล ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์คัดสรรภาพถ่าย

ภาพถ่ายในนิทรรศการจะจัดแสดงให้ชมเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก “ผลจากสงคราม” , ช่วงที่สอง “ระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นสมัยใหม่” และช่วงที่สาม “สู่การเป็นญี่ปุ่นยุคใหม่”

โดยภาพถ่ายทั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ถูกทำลายเสียหายย่อยยับหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นได้ผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ยุค”หลังสงคราม” ถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการที่เกิดขึ้นระหว่างการสิ้นสุดของสงครามในปี ค.ศ. 2488 และโอลิมปิคที่กรุงโตเกียว ปี พ.ศ. 2507 หลังจากการฟื้นตัวของประเทศจากการไม่มีสิ่งใดเลย ญี่ปุ่นผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโดยเห็นได้จากการเกิดของรถไฟหัวกระสุน “ชินกังเซ็น” และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทำให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นมาก

ช่างภาพที่แต่ละท่านมีบทบาทในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้ด้วย อาทิ เคน โดมอน ผู้เป็นนักถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงอย่างมากสำหรับการถ่ายถ่ายภาพแนวสัจนิยม, อิเฮ คิมุระ ซึ่งมีวิธีการถ่ายภาพแนวสัจนิยมที่เป็นเอกลักษณ์, ฮิโรชิ ฮามายะ ซึ่งโด่งดังในการถ่ายภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำการเกษตร, ทาดาฮิโกะ ฮายาชิ ที่ถ่ายรูปเหมือนได้อย่างงดงามมาก, ชิเจกิ นากาโน่, อิคโคะ นาราฮาระ, คิคุจิ คาวาดะ, โชเม โทมัตสึ และยาสึฮิโระ อิชิโมโตะ ผู้เป็นตัวแทนช่างภาพรุ่นใหม่ รวมไปถึง เอคโคะ โฮโซเอะ และทาเคโยชิ ทานูมะ ที่ล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ แม้ว่าช่างภาพทั้งหมดจะมีแนวทางในการถ่ายภาพที่แตกต่าง สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดร่วมของทุกท่านคือการสะท้อนให้เห็นและการแสวงหาความเข้าใจต่อความซับซ้อนทางอัตตลักษณ์ของญี่ปุ่นสมัยใหม่

นิทรรศการภาพถ่าย “การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม” (The Metamorphosis of Japan After the War) จัดแสดง ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ในวันแรกของนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 17.00 น. จะมีการเสวนาพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงครามผ่านภาพถ่ายที่นำมาจัดในนิทรรศการนี้ ภายใต้หัวข้อ “ยลญี่ปุ่นในวันวาน” นำการเสวนาโดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ณ ชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อหมดช่วงเวลาของการจัดแสดงที่ จ.เชียงใหม่ นิทรรศการจะสัญจรมาจัดแสดงให้ชมอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It