Art Eye View

เชียงรายฟ้าใส … How to do?

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—หลายเดือนผ่านไป หมอกควันจาง ฟ้าสดใส และเราเหมือนจะลืมเรื่องปัญหาหมอกควันไป แต่ว่ามันจะกลับมาในปีหน้า อย่าได้วางใจ

เพื่อรับมือกับปัญหาหมอกควัน โครงการนิติฯโต๊ะกลมเสวนา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,Japan Foundation Bangkok และ TCDC Chiangmai ชวนไปล้อมวงฟังและแลกเปลี่ยนมุมมอง เกี่่ยวกับปัญหาหมอกควันและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย กับเหล่าศิลปิน นักออกแบบ นักกฏหมาย นักสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการ ในหัวข้อ “เชียงรายฟ้าใส … How to do?”

ศิลปิน นักออกแบบ นักกฏหมาย นักสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการ ที่ร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่

1. ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

2.อาจารย์วรวรรณ วรรณลักษณ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4.เสงี่ยม ยารังษี ศิลปินชาวเชียงราย(เจ้าของภาพวาดท้องฟ้า)

5. ภณิดา ตันเจริญ กลุ่ม makerspace เชียงใหม่

6.สุขุมาล สุริย์จามร กลุ่ม makerspace เชียงใหม่

7.อินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการ TCDC เชียงใหม่

ดำเนินรายการ อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีสุทธิยประภา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เสวนาหัวข้อ “เชียงรายฟ้าใส … How to do?” จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 15.00 น. ณ ขัวศิลปะเชียงราย (เยื้องกับแมคโครเชียงราย) เลขที่ 551 หมู่ 1 ตำบลบ้านดู่ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จ.เชียงราย สอบถาม โทร. 053-166-623, 088-418-5431 หรืออีเมล์ artbridge.cr@gmail.com (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม)

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It