Art Eye View

“มรดกศิลปกรรม อัมพวา” อวดภาพคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง วัดบางแคใหญ่ “เพชรน้ำเอกศิลปะยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม คงจะมีผู้คนหลั่งไหลไปเยือนเหมือนเช่นทุกสัปดาห์ มากกว่าการไปกิน ไปชอปปิ้ง ไปท่องเที่ยว ไปพักผ่อน คนที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างนี้หากแวะไปเยือนอัมพวา ไม่ควรพลาดแวะชม นิทรรศการ “มรดกศิลปกรรม อัมพวา” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงภาพคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎก วัดบางแคใหญ่ จ.สมุทรสงคราม ที่กล่าวกันว่าเป็นเพชรน้ำเอกของศิลปะยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สมบูรณ์ที่สุด

โดยผู้ที่ทำการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับการสนันสนุนจาก กลุ่มบริษัทนานมี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( ผู้ทรงมีพระราชดำริให้เกิด โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์)ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัญญา ดวงรัตน์ หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัญญา ดวงรัตน์ หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีงานศิลปะไทยตามวัดวาอารามต่างๆได้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่ต้องมีการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยที่เสียหายขั้นวิกฤตนี้อย่างเร่งด่วน หนึ่งในนั้นคือจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎก วัดบางแคใหญ่ จ.สมุทรสงคราม โดยศิลปิน อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปไทยได้ร่วมมือร่วมใจกันทำการคัดลอกทั้งกระบวนการตามแบบแผนเทคนิคช่างโบราณ ทั้งการประกอบไม้ การเตรียมพื้นผิว การเตรียมสีจากวัสดุธรรมชาติ การคัดลอกลาย การปิดทอง และการตัดเส้น เป็นต้น ซึ่งกระบวนการต่างๆนี้ทำโดยวิธีแบบดั้งเดิมทุกขั้นตอน เพื่อให้การคัดลอกเหมือนต้นแบบให้มากที่สุด

ขณะที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า จิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎก วัดบางแคใหญ่ เป็นจิตรกรรมไทยที่มีความงดงาม มีเอกลักษณ์ และเป็นเพชรน้ำเอกแห่งศิลปะไทยในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นยุคทองของศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนั้นการจัดแสดงภาพคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎก วัดบางแคใหญ่ จึงถือเป็นโอกาสดีที่คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวจะได้ศึกษา และเห็นคุณค่าของศิลปะไทยมากยิ่งขึ้น


นิทรรศการ “มรดกศิลปกรรม อัมพวา” เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ บริเวณตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นอกจากจัดแสดงภาพคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎก วัดบางแคใหญ่ ยังจัดแสดงภาพวาดผลงานของเด็กและเยาวชนในชุมชนอัมพวา จากกิจกรรมประกวดวาดภาพวาดเยาวชนในหัวข้อ “อัมพวา”

นางปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทนานมี กล่าวว่า ศิลปะจะยั่งยืนยาวนานสืบต่อไปได้นั้นมีรากฐานมาจากคนในสังคม อัมพวาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมายาวนาน กิจกรรมนี้จะช่วยปลูกฝังให้เด็กๆในชุมชนได้มีส่วนร่วม เกิดความรัก เกิดภาคภูมิใจ เกิดความหวงแหน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปกรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It