Art Eye View

เวลาเป็นของมีค่าและอุตสาหะแห่งความจงรักภักดี “ในหลวง ร.9” บนภาพปักครอสติช “สมาชิกภิญญ์”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย ทรงโปรดใช้เวลาให้มีค่า ทรงไม่เคยหยุดนิ่งและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และทรงมีนิสัยอย่างที่ฝรั่งเรียกว่า Busy Fingers

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยังทรงตั้งชื่อหนังสือที่เล่าถึงงานอดิเรกของสมเด็จย่าด้วยว่า “เวลาเป็นของมีค่า”

งานอดิเรกทรงโปรดอย่างหนึ่งของสมเด็จย่าคือ “การปักครอสติช” เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงพระเยาว์เสด็จไปทรงพระอักษรที่โรงเรียน เมื่อสมเด็จย่าเสด็จพระราชดำเนินไปรับ ทรงเห็นว่าดอกไม้สวยเลยให้สมเด็จย่าทรงฉายพระรูปพระองค์เองกับดอกไม้ดอกนั้น ต่อมาเมื่อสมเด็จย่าทอดพระเนตรเห็น pattern ปักครอสติชเป็นรูป “กระต่ายกับดอกไม้” เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพในวันจันทร์ ปีเถาะ จึงทรงซื้อผ้าปักครอสติชนั้นมาปักถวาย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปักครอสติชเมื่อทรงมีเวลาว่าง (ภาพจากหนังสือแม่เล่าให้ฟัง)
ภาพผ้าปักครอสติชในกรอบรูปกระต่ายกับดอกไม้ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปักถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากหนังสือแม่เล่าให้ฟัง)
ที่ผ่านมา สมาชิกภิญญ์ หรือ กลุ่มประชาชนผู้สนใจงานปักผ้าครอสติช เคยอัญเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาแปลงเป็น pattern สำหรับการปักครอสติชเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ ด้วยเทคนิค computer software ในระดับจุดสี (pixels) ซึ่งมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง

งานปักครอสติชเป็นการสร้างผลงานจากจุดปักเป็นหลายพันจุด เป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดอ่อน และใช้เวลานาน ต้องอาศัยความมานะอุตสาหะ จำเป็นต้องมีสมาธิเพื่อให้การปักแต่ละจุดมีความสม่ำเสมอ ไม่ดึงด้ายให้ตึงหรือหย่อนเกินไป ทั้งยังต้องมีสติในการจำแนกเลือกสีเส้นด้ายในแต่ละตำแหน่ง โดยเฉพาะการปักพระบรมสาทิสลักษณ์ซึ่งมีความแตกต่างของเฉดสีมากมาย ต้องมีแรงใจมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้สำเร็จ

จึงกล่าวได้ว่าผลงานภาพปักพระบรมสาทิสลักษณ์ซึ่งประกอบไปด้วยจุดปักมากมายทุกชิ้นนั้น ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความอุตสาหะ และจงรักภักดีของศิลปินผู้ปักผ้าที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน

จนถึงเวลานี้นับเป็นเวลา 24 ปีมาแล้วที่สมาชิกภิญญ์ ใช้เวลาไปกับการปักผ้าครอสติชให้เกิดเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเห็นว่า “เวลาเป็นของมีค่า” ด้วยความอุตสาหะแห่งความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ไม่เพียงเหล่าสมาชิกภิญญ์ จะร่วมเศร้าโศกเสียใจไปกับชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรักและเทิดทูนในพระองค์ท่าน

ยังร่วมแรงร่วมใจกัน อัญเชิญ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เหล่าสมาชิกภิญญ์สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคการปักผ้าครอสติช มาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้ชม ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G โครงการ เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์พระราม 9 ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ


ความใจในของศิลปินผู้ปักผ้าครอสติชพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


สุนีย์ สีมานะชัยกุล “รักและเทิดทูนพระองค์มากๆ เพราะพระองค์ทรงดูแลพสกนิกรชาวไทยทุกคน ด้วยความรักและห่วงใยเสมอมาโดยมิทรงเหน็ดเหนื่อยย่อท้อ ดังนั้นด้วยใจที่รักการปักครอสติช จึงคิดว่าไม่ว่าจะยากแค่ไหน ก็จะต้องปักภาพพระองค์ท่านให้สำเร็จให้ได้ เมื่อสามารถทำได้สำเร็จ จึงรักภาพนี้มากๆ ค่ะ”

พัชรินทร์ ผิวแก้ว “เริ่มปักภาพในหลวงกับราชินี เพราะอยากมีภาพของพระองค์ท่านที่เราเป็นคนปักด้วยตัวเองไว้ที่ห้องพัก ทั้งๆ ที่ไม่ถนัดในการปักภาพเหมือนเลย จึงต้องใช้ความพยายามและระยะเวลาในการปักมากกว่าปกติหลายเท่า ตอนปักเราก็นึกถึงพระองค์ท่านไปด้วย ใช้คำสอนของพระองค์ท่านเรื่องความเพียร ความพยายาม และความอดทนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ กระทั่งสามารถปักภาพของท่านได้สำเร็จ รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ ค่ะ”

รัชนี จตุรภูมิภิญโญ “ในชีวิตนี้ หากจะหาใครที่สามารถแบ่งปันความรักความห่วงใยไปยังทุกๆ คน เหมือนดั่งพระองค์ท่าน คงหาไม่ได้ การถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณออกมาเป็นงานครอสติชเหล่านี้ ยังน้อยเกินไปที่จะแสดงออกให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนม์ชีพนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

ประภัสสร ทองเสนอ “ภูมิใจและดีใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้ แผ่นดินที่มีบุคคลอันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน 70 ล้านคน ทั้งในเรื่องครอบครัว ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตคู่ และความกตัญญูกตเวที แม้จะทรงงานหนักแค่ไหน พระองค์ก็ทรงมีเวลาให้ครอบครัวเสมอ จึงอยากถ่ายทอดงานปักครอสติชชุดนี้เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน ขอเทิดทูน และจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท”

กังสดาน ประทีปมงคลชัย “เราทุกคนโชคดีที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินที่มีพระราชาผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม พระองค์ผู้ทรงอุทิศแม้กระทั่งความสุขส่วนพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกร ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย”

ธัญญ์นิธิ ธีระโกศลพงศ์ “ตอนเห็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้ครั้งแรกรู้สึกมีความสุข ที่เห็นท่านแย้มพระสรวล พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการทำงาน ให้สำเร็จลุล่วงไม่ย่อท้อเหมือนพระองค์ที่ท่านทรงทำงานตลอดเวลาร่วม 70 ปี”

กัญญา ทิพทอง “พ่อไม่เคยจากไปไหน พ่ออยู่ในใจตลอดไป”

หม่อมหลวง อรุณี ปราโมช “พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อครอบครัวของข้าพเจ้าอย่างมา แต่นั่นยังเป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีเมื่อเทียบกับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกๆ คน ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน ข้าพเจ้าขอน้อมนำมาเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกท่านได้ศึกษาและทำตาม เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและตัวท่านเอง”

ญาณกร จันทร์ปิติกุล “ภาพนี้ปักไว้นานพอสมควร ตอนแรกที่ตั้งใจปักภาพนี้ ในใจคิดว่าถ้าวันใดเรามีโอกาสไปรับเสด็จในหลวงอีกครั้ง เราจะนำภาพนี้ไปถวาย แต่ไม่มีโอกาส… ภาพนี้เลยนำมากราบไหว้บูชาเองที่บ้าน เป็นภาพที่มองแล้วมีความสุขทุกครั้ง ที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของท่าน รักท่าน วันนี้ท่านยังอยู่ในใจ ในความทรงจำของคนไทยตลอดกาล”

สุวิมล อิทธิวิวัฒน์ “ปักพ่อหลวงเป็นของขวัญให้พ่อตัว พ่อรักในหลวงมากและสอนพวกเราเสมอว่า เรามีวันนี้ได้เพราะพระองค์ท่านทรงเมตตาต้นตระกูลเราที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่าน เรารักพ่อหลวงเพราะพ่อหลวงให้พวกเราอย่างที่ชีวิตนี้ไม่มีใครทำได้เท่าพระองค์”

ทิพณ์ สร้างสวน “ภาพนี้เป็นภาพปักครอสติชเมื่อครั้งพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ปักภาพนี้ด้วยความเพียรและความจงรักภักดีเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษา จำได้ว่าใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะสำเร็จ เป็นคำสอนที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า “ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความเพียร” ตามคำสอนของพระองค์ท่าน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพเจ้า นางสาวผลทิพณ์ สร้างสวนและครอบครัว”

เบญมาศ ชาญพล “เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พอได้รับข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เสด็จสู่สวรรคาลัย ภายใต้ความเสียใจและระลึกถึงพระองค์ท่าน เลยนึกได้ว่าไม่เคยได้ปักพระบรมสาทิสลักษณ์พระองค์ท่านเลย จึงบังเกิดความคิดที่จะปัก จึงไปตระเวณหาจนได้รูปเล็กๆ รูปนี้มา ด้วยความตั้งใจและระลึกถึงพระองค์ท่าน จึงใช้เวลาปักรูปนี้ แค่ 12 วัน ถือว่าเป็นผลงานที่รวมเอาความรู้สึกใส่ลงไป ปักไปดูพระราชกรณียกิจไป ภาพนี้จึงเป็นผลงานชิ้นเดียวที่ตั้งใจปักเพื่อถวายและบูชาท่านอย่างแท้จริง ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ”

บุญธิดา พวงลำเจียก “ภาพนี้เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพแรกที่ปัก ดูจากระยะเวลาที่ปักนานพอสมควร เพราะไม่ได้ปักทุกวัน มีบางเวลารู้สึกท้อเหมือนกัน รู้สึกยาก แต่ก็จะคิดอยู่เสมอว่า หากคิดและตั้งใจจะปักแล้วต้องทำให้เสร็จ แล้วผลลัพธ์ที่ได้ จากความตั้งใจนี้คือ ความสำเร็จ ความภูมิใจ และความสวยงาม จากภาพแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมากเพียงไร (พระเสโทหยด) เพื่อพสกนิกรของพระองค์ ด้วยการทรงคิดให้ ทำให้ดู และสอนให้พวกเรานำไปปฏิบัติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ถวายความอาลัย ธ ทรงอยู่ในใจตลอดกาล”

ปณากร อยู่มั่น “ภาพนี้เป็นกำลังใจให้เวลาเหนื่อยท้อแท้ พอนึกถึงในหลวง พระองค์ทรงทำงานเพื่อประชาชนมากมาย ยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลย เลยตั้งใจปักภาพนี้ไว้เพื่อเตือนตน เป็นกำลังใจเวลาท้อแท้ค่ะ”

จิตตรัตน์ อินปินตา “เมื่อก่อนชอบปักครอสติชมากค่ะ แต่ยังไม่มีภาพปักเสร็จเลยสักภาพเพราะช่วงนั้นเพิ่งเริ่มสนใจเลยยังทำไม่เสร็จ ภาพนี้จะเป็นภาพแรกในชีวิตที่จะปักเสร็จ จึงอยากเลือกภาพที่สำคัญและมีความหมายที่ดีต่อตัวเองในการพยายามทำให้สำเร็จ จึงเลือกปักพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงของปวงชนชาวไทย ตอนปักภาพนี้มีหลายครั้งที่เจออุปสรรคจนรู้สึกท้อ แต่พอได้เห็นภาพที่เรากำลังปักเป็นในหลวง ร.9 ก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมา มีความพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ จนปักสำเร็จ เพราะสิ่งที่เราทำถ้าเทียบกับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อพสกนิกรนั้น ต้องใช้ความอุตสาหะและลำบากมากกว่าเราหลายเท่า พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทย และรักประชาชนของพระองค์มาก ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงความรักและถวายอาลัยต่อพระองค์ท่าน เราควรทำในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอน และเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองและประเทศชาติต่อไป”

วรรณา กำลูกเวสารัช “ด้วยความรักและเทิดทูนในองค์พระเจ้าอยู่หัว สำหรับประชาชนคนเล็กๆ คนหนึ่งที่ไม่ได้เข้ารับใช้พระองค์ แต่ก็ได้แต่ปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อสังคมและครอบครัว ต่อบุคคลรอบข้าง เป็นประชาชนที่ดีของพระองค์ ประกอบอาชีพที่สุจริต แรกๆ ที่ปักภาพครอสติช ก็ปักภาพที่ง่ายๆ ไม่ยากนัก แต่ตอนหลังด้วยความรักในพระเจ้าอยู่หัว จึงเริ่มปักภาพพระราชวงศ์ ซึ่งมันไม่ง่ายเลย คิดว่าจะปักไม่สำเร็จ แต่เมื่อคิดถึงพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตลอดรัชกาลของพระองค์ 70 ปี พระองค์ทำงานเพื่อประชาชน ไม่ได้หยุดเลย แค่ปักครอสติชรูปพระองค์ท่าน แค่นี้ไม่ได้เศษเสี้ยวแห่งความเพียรของพระเจ้าอยู่หัว ทำไมจะทำไม่ได้ นับแต่นั้นมาก็จะปักแค่รูปพระราชวงค์มาตลอด ใช้เวลาปักแค่ช่วงกลางคืนเท่านั้น ประมาณคืนละ 3 ชั่วโมง”

ชลิดา วีรชาติสุขสันต์ “ผลงานชิ้นนี้ทุกครั้งที่ลงมือปัก จะมีความสุข อิ่มเอมใจมาก ไม่เคยคิดท้อถอยเลยสักครั้ง พระองค์ท่านเป็นเสมือนแรงบันดาลใจ ทำให้สามารถทำงานได้เสร็จสมบูรณ์ สมดั่งความตั้งใจ เป็นความภาคภูมิใจที่สุด ที่ได้เห็นพระองค์ท่านทุกๆ วัน ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตในดวงใจตราบจนนิรันดร์ รักพ่อที่สุด”

วรัญญา แววสวัสดิ์ “กว่าครอสติชชิ้นนี้จะสำเร็จลงได้ ต้องใช้พลังและความมานะอย่างมากมาย ซึ่งเชื่อว่าทุกๆ คนก็เป็นเหมือนกัน คือปักภาพในหลวงอย่างตั้งใจที่สุด ประณีตที่สุด และทำให้ดีที่สุด เพราะเป็นภาพของพระองค์ท่าน ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ถึงแม้วันนี้ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ความจงรักภักดีในหัวใจคนไทยคนนี้จะยังคงอยู่ และจะไม่มีวันจางหายไปอย่างแน่นอนค่ะ”

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews