Art Eye View

“สุข สนุก อย่างพอเพียง” ภาพของศิลปินกะเหรี่ยง แรงบันดาลใจจากบ้านเกิด อ.อมก๋อย คว้ารางวัล “ดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—การแข่งขันวาดภาพในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์ในหัวข้อ “๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย” ตลอดระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายใต้โครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่น บัวหลวง 101” ครั้งที่ 9 จัดโดย มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีนิสิตและนักศึกษาจาก 35 คณะ 33 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแข่งขัน 70 ชีวิต

ในที่สุดผลงานที่เข้าตากรรมการ คว้ารางวัล “ดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม” ไปครอบครอง รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ “สุขสนุกอย่างพอเพียง” ผลงานภาพเขียนสีน้ำมัน ของ ‘ปังเจ’ เปจัง มิตรสาธิต ศิลปินกะเหรี่ยงวัย 26 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ซึ่งสะท้อนความสุขของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านแม่ลอบ บ้านเกิดของปังเจในอำเภออมก๋อย ที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำรงชีวิต


เปจังเล่าถึงที่มาของผลงานที่ชนะใจกรรมการครั้งนี้ว่า “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของพวกเราชาวไทยได้ให้หลักการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง วิถีชีวิตของกะเหรี่ยงเราไม่ได้คิดอะไรมาก เรามีความสุขที่ได้อาศัยอยู่กับป่า ถึงบ้านเราจะอยู่ไกลเมือง แต่เราก็มีความสุขในวิถีแบบพอเพียง โดยชาวบ้านจะอยู่กันแบบพี่น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการทอผ้า เข้าป่าเก็บหน่อไม้ ล่าสัตว์เพื่อยังชีพ จึงถ่ายทอดเรื่องราวความสุขเหล่านี้ผ่านภาพสีน้ำมัน ที่แทนคนด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงกำลังเก็บหน่อไม้ มีบ้าน มีแม่น้ำ มีต้นไม้ ซึ่งความท้าทายของผลงานชิ้นนี้คือ การจัดองค์ประกอบให้มีมิติ ดูแล้วภาพมีความลึกตื้นที่ลงตัว”


ส่วนผลงานที่คว้า “รางวัลความคิดสร้างสรรค์” รับเงินทุนการศึกษา 70,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ “ปลูกป่าในใจคน” ผลงานศิลปะซึ่งใช้วัสดุธรรมชาติ, เปลือกไม้, เมล็ดพืช และยางพารา มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับป่าและน้ำ ผลงานขออง ‘สโตน’ นภัส ลีฬหพงศ์ วัย 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่กว่า 70% จะเกี่ยวกับป่าและน้ำ ผมจึงตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานจากกิ่งไม้ เปลือกไม้ ซึ่งเก็บสะสมไว้เรื่อยๆ มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวของต้นน้ำและการทำฝายแม้วหรือฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่มีอยู่แทบทุกส่วนของแผ่นดินไทย โดยผลงานชิ้นนี้ ถ่ายทอดด้วยการนำวัสดุทางธรรมชาติมาประติดประต่อเป็นเรื่องราว ทั้งเปลือกไม้ ลูกปาล์ม ลูกตาล กะลามะพร้าว มาติดกับผืนผ้าใบ และนำแผ่นยางพารา บอกเล่าเรื่องราวของชาวเผ่าอยู่ในป่าพึ่งพาอาศัยกันและกัน และมีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งแม่น้ำทั้งสายจะไหลลงสู่แผ่นยางพาราเบื้องล่าง ซึ่งเป็นสินค้าของบ้านเกิดที่จังหวัดระนอง เพื่อต้องการสนับสนุนยางพาราที่ราคาตกด้วยครับ”


และผลงานที่คว้า “รางวัลดีเด่น” รับเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อม โล่เกียรติยศ ได้แก่ “ผู้ปิดทองหลังพระ” ผลงานของ ‘อั๋น’ วีระวัฒน์ วัฒนะปัญญาศิลป์ วัย 23 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเลือกใช้เทคนิคการดุนแผ่นโลหะทองเหลือง 99 แผ่น นำมาร้อยเรียงกัน ผสานกับเทคนิคการใช้น้ำยาวานิช วาดเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์อันงดงามเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ผมเห็นว่าแผ่นทองเหลืองที่เรียกว่า “ทองจังโก” เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา จึงเลือกนำมาถ่ายทอดเรื่องราวของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เกิดงานที่มีคุณค่าต่อชาวไทย การดุนแผ่นทองเหลืองนี้ยากกว่าการเพ้นท์ภาพลงบนผ้าใบมาก เพราะต้องดุนให้เกิดมิติ หลังจากได้ภาพจากการดุนแผ่นทองเหลืองทั้ง 99 ภาพ ก็นำมารวมกันแล้วเพ้นท์ด้วยน้ำยาวานิช เพื่อเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์อันงดงาม”

งานประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่น บัวหลวง 101” ครั้งที่ 9 ได้จัดขึ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง

นอกจากนี้ในช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศของการเข้าร่วมโครงการในปีนี้ ยังได้แบ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 70 คนออกเป็นกลุ่มย่อยจำนวน 10 กลุ่ม และร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลป์บนผืนผ้าใบสีทองในหัวข้อ “๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย” เพื่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ที่คนไทยได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยถ่ายทอดแรงบันดาลใจนี้ผ่านภาพวาดจำนวน 10 ภาพ

และขณะนี้ภาพวาดทั้งหมดถูกนำไปจัดแสดงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถ. สีลม และจะจัดแสดงให้ชมไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews